Soru

Aşağıdakilerden hangisi depresyon devrelerinde telafi edici maliye politikasının başarısını sınırlayan faktörlerden biri değildir?

A) iktisadi teşhiste ve telafi edici maliye politikasını en uygun zamanda uygulamaya koymakta karşılaşılan güçlükler

B) Maliye politikasının belirsizliğinden doğan güçlükler

C) Depresyonla mücadelede maliye politikasının finansmanından doğan güçlükler

D) Mahalli idareler maliyesini devlet maliyesi ile ahenkleştirmekten doğan güçlükler

E) Kamu kesimi açığının karşılanmasında karşılaşılan güçlükler


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Banka Sınav Soruları Maliye Politikası Test

Online Soru: Aşağıdakilerden hangisi depresyon devrelerinde telafi edici maliye politikasının başarısını sınırlayan faktörlerden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi depresyon devrelerinde telafi edici maliye politikasının başarısını sınırlayan faktörlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi depresyon devrelerinde telafi edici maliye politikasının başarısını sınırlayan faktörlerden biri değildir?