Soru

Aşağıdakilerden hangisi enflasyon hedeflemesi için gerekli ön koşullardan biri değildir?

A) Enflasyon oranı düşük olmalı

B) Faiz oranı ile döviz kuru ilişkisi sağlam olmalı

C) Merkez bankası bağımsız olmalı

D) Maliye politikası disipline olmalı

E) Aşırı bir para ikamesi olmamalı


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Para Politikası Amaç ve Araçları Test

Online Soru: Aşağıdakilerden hangisi enflasyon hedeflemesi için gerekli ön koşullardan biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi enflasyon hedeflemesi için gerekli ön koşullardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi enflasyon hedeflemesi için gerekli ön koşullardan biri değildir?