Soru
Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Dönemi’nde askeri alanda gerçekleştirilen yeniliklerden birisi değildir?

A) Yeniçerilerin Esame almasının yasaklanması

B) Asakir-i Mansure-i Muhammediye’nin kurulması

C) Mehter’in kaldırılması

D) Sekban-ı Cedid’in kurulması

E) Eşkinci Ocağı’nın kurulması


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Dönemi’nde askeri alanda gerçekleştirilen yeniliklerden birisi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Dönemi’nde askeri alanda gerçekleştirilen yeniliklerden birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Dönemi’nde askeri alanda gerçekleştirilen yeniliklerden birisi değildir?