Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test Aşağıdakilerden hangisi işbirlikli öğrenmenin en önemli faydasıdır?

Soru

Aşağıdakilerden hangisi işbirlikli öğrenmenin en önemli faydasıdır?

A) Ortak amaç doğrultusunda etkin şekilde çalışma özelliği kazandırması

B) Öğrencilerin birbirlerinden öğrenmesini sağlaması

C) Öğrenciler arası rekabeti arttırması

D) Öğrencilerin bilişsel öğrenmelerini geliştirmesi

E) Öğrencilere başarı ve başarısızlık duygularını aynı anda vermesi


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Aşağıdakilerden hangisi işbirlikli öğrenmenin en önemli faydasıdır?

Aşağıdakilerden hangisi işbirlikli öğrenmenin en önemli faydasıdır? Aşağıdakilerden hangisi işbirlikli öğrenmenin en önemli faydasıdır?