Soru

Aşağıdakilerden hangisi İslam Kalkınma Bankasının kuruluş amacı doğrultusundaki fonksiyonları arasında yer almaz?

A) Üye ülkelerdeki kuruluşlara veya verimli projelere sermaye iştirakinde buİunmak

B) Üye olmayan ülkelere karşı ortak bir gümrük tarifesi ve ticaret politikası geliştirmek

C) Üye ülkeler arası teknik iş birliğine yardımcı olmak ve teknik yardım sağlamak

D) Üye ülkeler arasındaki ticaretin geliştirilmesine yardımcı olmak

E) Üye ülkelerdeki kamu ve özel sektör projelerine kredi sağlamak


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Devlet Borçları Test

Online Soru: Aşağıdakilerden hangisi İslam Kalkınma Bankasının kuruluş amacı doğrultusundaki fonksiyonları arasında yer almaz?

Aşağıdakilerden hangisi İslam Kalkınma Bankasının kuruluş amacı doğrultusundaki fonksiyonları arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi İslam Kalkınma Bankasının kuruluş amacı doğrultusundaki fonksiyonları arasında yer almaz?