Soru

Aşağıdakilerden hangisi Monetaristlerin talep enflasyonuna ilişkin getirdikleri yaklaşımlardan birisidir?

A) Dolaşımdaki para miktarındaki artış, talebi artırarak talep enflasyonuna neden olur.

B) Para arzının artması, ekonomi tam istihdama ulaşıncaya kadar ciddi bir enflasyonun ortaya çıkmasına neden olmaz.

C) Enflasyonu belirleyici olan, para arzındaki artıştan çok toplam talebi oluşturan harcama kalemlerindeki değişimlerdir.

D) Paranın dolaşım hızı, kurumsal faktörlerce belirlenen bir ögedir.

E) Toplam harcamalardaki artış, toplam arzla dengeleneceğinden önemli bir fiyat artışıyla karşılaşılmayacaktır.


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Banka Sınav Soruları Maliye Politikası Test

Online Soru: Aşağıdakilerden hangisi Monetaristlerin talep enflasyonuna ilişkin getirdikleri yaklaşımlardan birisidir?

Aşağıdakilerden hangisi Monetaristlerin talep enflasyonuna ilişkin getirdikleri yaklaşımlardan birisidir? Aşağıdakilerden hangisi Monetaristlerin talep enflasyonuna ilişkin getirdikleri yaklaşımlardan birisidir?