2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı

Aşağıdakilerden hangisi öğrenen merkezli öğretimin özelliklerinden birisi değildir?

Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğrenen merkezli öğretimin özelliklerinden birisi değildir?

A) Problem çözme etkinliklerine yer vermek

B) Öğrencilerin hepsi için aynı öğrenme etkinliklerini planlamak

C) Diğer öğrencilerle iletişim kurma olanağı yaratmak

D) Öğrenciyi bir bütün olarak geliştirecek etkinlikler düzenlemek

E) Öğrenme sorumluluğunu öğrenciye vermek


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Aşağıdakilerden hangisi öğrenen merkezli öğretimin özelliklerinden birisi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi öğrenen merkezli öğretimin özelliklerinden birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi öğrenen merkezli öğretimin özelliklerinden birisi değildir?