2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı

Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin ev ödevleri ile ilgili olarak yapacağı yanlış bir uygulamadır?

Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin ev ödevleri ile ilgili olarak yapacağı yanlış bir uygulamadır?

A) Araştırma ve tekrara dönük ev ödevleri vermelidir.

B) Ödevlerle ilgili öğrenciye anında dönüt sağlamalıdır.

C) Verdiği ödev eğitsel değer taşımalıdır.

D) Öğrencinin gelişim düzeyine uygun ödev vermelidir.

E) Öğrencilerde görev ve sorumluluk bilinci geliştirmek amacıyla ödev kontrolünü öğrencilere yaptırmalıdır.


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin ev ödevleri ile ilgili olarak yapacağı yanlış bir uygulamadır?

Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin ev ödevleri ile ilgili olarak yapacağı yanlış bir uygulamadır? Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin ev ödevleri ile ilgili olarak yapacağı yanlış bir uygulamadır?