Soru

Aşağıdakilerden hangisi poliçede bulunması gereken unsurlardan biri değildir?

A) Ödeme tarihi

B) Lehdarın adı ve soyadı

C) Belli bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız şartsız havale

D) Paliçe kelimesi

E) Muhatabın adı ve soyadı


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Ticaret Hukuku Test

Online Soru: Aşağıdakilerden hangisi poliçede bulunması gereken unsurlardan biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi poliçede bulunması gereken unsurlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi poliçede bulunması gereken unsurlardan biri değildir?