Soru

Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ile ilgili yapılan tanımlarda bulunmaz?

A) Rehberlik planlı ve programlı yapılmaktadır.

B) Rehberliğin merkezinde uzman kişi vardır.

C) Rehberliğin amacı bireyin kendini gerçekleştirmesini sağlamaktır.

D) Rehberlik bireyin çevresindeki olanakları tanımasını sağlar.

E) Rehberlik süreklilik arz eder.


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ile ilgili yapılan tanımlarda bulunmaz?

Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ile ilgili yapılan tanımlarda bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ile ilgili yapılan tanımlarda bulunmaz?