Soru

Aşağıdakilerden hangisi, takip talebinde bulunulmasının maddi hukuk bakımından sonuçlarındandır?

A) İİK'nun tayin ettiği bazı süreler korunmuş olur.

B) Takip talebinden sonra, borçlunun açtığı menfi tespit davasında ihtiyati tedbir ile takip durdurulamaz.

C) Takip talebini alan icra dairesi 3 gün içinde borçluya bir ödeme emri göndermek zorundadır.

D) Takip talebi tarihi hacze iştirak için esas alınır.

E) Takip talebi ile takip konusu alacak hakkında zamanaşımı kesilmiş olur.


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


İcra - İflas Hukuku Test

Online Soru: Aşağıdakilerden hangisi, takip talebinde bulunulmasının maddi hukuk bakımından sonuçlarındandır?

Aşağıdakilerden hangisi, takip talebinde bulunulmasının maddi hukuk bakımından sonuçlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi, takip talebinde bulunulmasının maddi hukuk bakımından sonuçlarındandır?