Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerine ait yazılı eserler arasında gösterilemez?

A) Cengizname

B) Şehname

C) Kutadgu Bilig

D) Divan-ı Hikmet

E) Siyasetname


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


İlk Türk İslam Devletleri Test 2

Online Soru: Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerine ait yazılı eserler arasında gösterilemez?

Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerine ait yazılı eserler arasında gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerine ait yazılı eserler arasında gösterilemez?