Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslar üstü Prensiplere göre oluşturulmuş ilk örgüttür?

A) Birleşmiş Milletler

B) Milletler Cemiyeti

C) Avrupa Kömür ve Çelik Birliği

D) Avrupa Ekonomik Topluluğu

E) Dünya Bankası


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Devlet Borçları Test

Online Soru: Aşağıdakilerden hangisi uluslar üstü Prensiplere göre oluşturulmuş ilk örgüttür?

Aşağıdakilerden hangisi uluslar üstü Prensiplere göre oluşturulmuş ilk örgüttür? Aşağıdakilerden hangisi uluslar üstü Prensiplere göre oluşturulmuş ilk örgüttür?