Soru

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Para Fonu (IMF)nun temel amaçları arasında yer almaz?

A) Uluslararası ticaretin genişletilmesini sağlamak

B) Üyeler arasında tek taraflı bir ödemeler sisteminin oluşturulmasını sağlamak

C) Dış ödeme güçlükleri ile karşılaşan üye ülkelere yardımda bulunmak

D) Döviz kurlarında istikrarın sağlanması için üyelerin rekabetçi devalüasyonlara başvurmalarına engel olmak

E) Uluslararası parasal iş birliğini teşvik etmek


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Devlet Borçları Test

Online Soru: Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Para Fonu (IMF)nun temel amaçları arasında yer almaz?

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Para Fonu (IMF)nun temel amaçları arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Para Fonu (IMF)nun temel amaçları arasında yer almaz?