İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test V

Aşağıdakilerden hangisinin Türklerin Orta Asya’dan göç etmesinde etkili olduğu savunulamaz?

Soru

Aşağıdakilerden hangisinin Türklerin Orta Asya’dan göç etmesinde etkili olduğu savunulamaz?

A) Aşırı kuraklık

B) Hayvan hastalıkları

C) Boylar arası çekişmeler

D) Komşu kavimlerin baskısı

E) Rusya’nın Panslavizm politikası


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Aşağıdakilerden hangisinin Türklerin Orta Asya’dan göç etmesinde etkili olduğu savunulamaz?

Aşağıdakilerden hangisinin Türklerin Orta Asya’dan göç etmesinde etkili olduğu savunulamaz? Aşağıdakilerden hangisinin Türklerin Orta Asya’dan göç etmesinde etkili olduğu savunulamaz?