Atatürk Dönemi İç Politika ve İnkılaplar Test çöz

Atatürk Dönemi İç Politika ve İnkılaplar TestSoru 1


I. Türk Dil Kurumu

II. Köy Enstitüleri

III. Halkevleri

Yukarıdaki kurumlardan hangileri eğitimi Anadolu’nun en ücra yerlerine kadar yayma amacıyla açılmıştır?

Soru 2


Siyasi alandaki ikilik aşağıdaki devrim hareketlerinden hangisinin sonucunda kalkmıştır?

Soru 3


TBMM’de birden fazla partinin bulunması,

I. Ulusal egemenlik düşüncesinin yerleşmesi

II. Hükümet işlerinin denetlenmesi

III. Laiklik

ilkesinin yerleşmesi durumlarından hangilerini kolaylaştırmıştır?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurmuş olduğu bankalar arasında yer almaz?

Soru 5


I. Aşar Vergisi’nin kaldırılması

II. Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması

III. Kabotaj Kanunu’nun kabulü

Yukarıdakilerden hangileri köylünün üretim yapmasını desteklemeye yöneliktir?

Soru 6


I. Takrir-i Sükûn Yasası

II. Teşvik-i Sanayi Yasası

III. Aşar Vergisi’nin kaldırılması

Yukarıdakilerden hangileri tarımı geliştirmeye yönelik çalışmalar arasında yer almaz?

Soru 7


I. Beş Yıllık Kalkınma Planı aşağıdakilerden hangisinin istenilen sonucu vermemesi üzerine hazırlanmıştır?

Soru 8


I. Soyadı Kanunu

II. Uluslararası Rakamları kabulü

III. Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun

Yukarıdakilerden hangileri laikleşme aşamalarından biridir?

Soru 9


Yabancı Okulların faaliyetlerinin belli yasalara bağlanması, aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde kurulan siyasi partilerden biri değildir?

Soru 11


I. Aşar Vergisi’nin kaldırılması

II. Ölçü birimlerinin değiştirilmesi

III. Kılık Kıyafet Kanunu’nun kabul edilmesi

Yukarıdakilerden hangilerinde çağdaşlaşma hedefi yoktur?

Soru 12


I. Şeyh Sait İsyanı

II. Cemil Çeto İsyanı

III. Menemen Olayı

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Cumhuriyeti’nde çok partili hayata geçiş çalışmalarını engellemiştir?

Soru 13


I. İnkılâpların önünün açılmak istenmesi

II. Yeni devletin laik yapıya dönüştürülmek istenmesi

III. Hukuk sisteminin çağdaş bir yapıya dönüştürülmek istenmesi

Yukarıdakilerden hangileri Halifeliğin kaldırılmasının nedenleri arasında gösterilebilir?

Soru 14


I. Takrir-i Sükûn Yasası

II. Musul’un kaybedilmesi

III. Şeyh Sait İsyanı

Yukarıdakilerden hangileri çok partili hayata geçiş sürecinde gerçekleşmiştir?

Soru 15


I. Türk Medeni Kanunu

II. Saltanat’ın kaldırılması

III. Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Yukarıdaki inkılâplardan hangileri siyasi yapıyı laikleştirmeye yöneliktir?

Soru 16


Aşağıdaki inkılâplardan hangisi orduyu siyasetten ayırmaya yöneliktir?

Soru 17


• Laik düzene geçişin önündeki en büyük engelin ortadan kalkması

• Yeni rejim karşıtlarının sığındığı bir makama son verilmesi

• Eski rejimi diriltme umutlarının söndürülmesi

Yukarıda verilen gelişmeler aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır?

Soru 18


Cumhuriyet Dönemi'nde ilk kez Meclis Başkanı olarak görevlendirilen devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19


Cumhuriyet’in İlanı’ndan sonra, Cumhurbaşkanı seçilmiş ve Kabine Sistemi ne geçilmiştir.

Bu gelişme,

I. Meclis Hükümeti Sistemi’nin sona erdiği

II. Hükümet kurma çalışmalarının zorlaştığı

III. Devlet Başkanı’nın belirlendiği

durumlarından hangilerinin göstergesidir?

Soru 20


I. Seçme ve seçilme hakkı

II. Miras hakkı

III. Kendi soyadını kullanma hakkı

Kadınlara verilen yukarıdaki haklardan hangileri 17 Şubat 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu’yla sağlanmıştır?

Paylaş

Etiketler:
Atatürk Dönemi İç Politika ve İnkılaplar Test sorularını online çözebilirsiniz.

Atatürk Dönemi İç Politika ve İnkılaplar Test çöz

Atatürk Dönemi İç Politika ve İnkılaplar Test çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. Atatürk Dönemi İç Politika ve İnkılaplar Test soru ve cevapları çözün. Atatürk Dönemi İç Politika ve İnkılaplar Test sorularını çöz Atatürk Dönemi İç Politika ve İnkılaplar Test sorularını ve cevapları anında görüntüle. Atatürk Dönemi İç Politika ve İnkılaplar Test çöz. Atatürk Dönemi İç Politika ve İnkılaplar Test soru ve cevapları çözün. Atatürk Dönemi İç Politika ve İnkılaplar Test sorularını çöz Atatürk Dönemi İç Politika ve İnkılaplar Test test sorularını çöz.

Atatürk Dönemi İç Politika ve İnkılaplar Test Soruları

2021 Atatürk Dönemi İç Politika ve İnkılaplar Test