Atatürk İlkeleri Deneme Sınavı

Atatürk İlkeleri Deneme Sınavı çöz. TYT AYT Tarih Test ve Denemeleri kategorisi Atatürk İlkeleri Deneme Sınavı çöz.Atatürk İlkeleri Deneme Sınavı çöz. TYT AYT Tarih Test ve Denemeleri kategorisi Atatürk İlkeleri Deneme Sınavı çöz. Atatürk İlkeleri Deneme Sınavı online çöz

Atatürk İlkeleri Deneme Sınavı Çöz

Atatürk İlkeleri Deneme Sınavı çöz. TYT AYT Tarih Test ve Denemeleri kategorisi Atatürk İlkeleri Deneme Sınavı çöz. Atatürk İlkeleri Deneme Sınavı çöz

Online Atatürk İlkeleri Deneme Sınavı Soruları çöz

Soru 1


Mustafa Kemal’in çocukluk ve gençlik hayatını şekillendiren şehirler Selanik ve Manastır olmuştur. Balkanların merkezi kabul edilen bu iki önemli şehrin;

I. Kozmopolit yapıda olmaları

II. Avrupa’daki gelişme ve düşüncelerin etkisinin daha önce hissedilmesi

III. Siyasi örgütlenmelerin merkezi olması

Verilen özelliklerinden hangileri bu durum üzerinde etkili olmuştur?

Soru 2


Osmanlı Devleti’nin batıcılık fikri etrafında ülkesini kurtarma çabası başarısız olmuş ancak yine aynı metotla Mustafa Kemal yeni bir ülke kurmuştur. Mustafa Kemal’in bu başarısı aşağıdakilerden hangisi ile daha doğru açıklanabilir?

Soru 3


Yeni Türk Devleti’ndeki;

I. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

II. Soyadı Kanunu’nun kabulü

III. Türk Parasını Koruma Kanunu’nun Çıkartılması

Yukarıda verilen gelişmelerden Halkçılık, Milliyetçilik, Cumhuriyetçilik ilkeleri ile ilişkileri bakımından aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?

1-Halkçılık 2-Milliyetçilik 3-Cumhuriyetçilik

Soru 4


Atatürk “… ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, istiklalden yoksun bir millet medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık görülemez.” demiştir.

Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

Soru 5


Aşağıda verilen inkılaplar ve yapıldıkları alanlar ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? (İnkılap/Alan)

Soru 6


Atatürk “Hayır ne komünizm ne de faşizm. Bu iki yabancı ideoloji de memleketimizin gerçeklerine ve karakterine asla uymaz. Demokrasi ama hayalci olmayan, gerçekçi demokrasi benim karakterime, yaradılışıma en uygun rejimdir.”demiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözüne göre;

I. Yabancı devletlerin siyasi ideolojilerinden etkilen mediği

II. Milli iradeyi önemsediği

III. Dogmatik siyasi akımları desteklediği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin özelliklerinden biri değildir?

Soru 8


Atatürkçü düşünce sisteminin temel esasları arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenemez?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan biri değildir?

Soru 10


Atatürk “… gelişi güzel bir yabancı kültür, şimdiye kadar takip olunan yabancı kültürlerin yıkıcı neticelerini tekrar ettirebilir. Kültür zeminle orantılıdır. O zemin milletin karakteridir” demiştir. Atatürk’ün bu sözlerinin;

I. Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

II. Türk Dil Kurumu’nun kurulması

III. Belleten Dergisi’nin yayınlanması

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?

Soru 11


Vatanımız, Türk milletinin eski ve yüksek tarihi ve topraklarının derinliklerinde varlıklarını koruyan eserleri ile yaşadığı bugünkü siyasi sınırlarımız içindeki yurttur. Vatan hiçbir kayıt ve şart altında ayrılık kabul etmez bir kütledir.

Mustafa Kemal bu ifadesi ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

Soru 12


Mustafa Kemal “…Türkiye büyük ve önemli bir çaba harcıyor. Çünkü savunduğu, bütün haksızlığa uğramış milletlerin, bütün doğunun davasıdır.’’ demiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözü Türk inkılabının hangi yönünü ortaya koymaktadır?

Paylaş

Etiketler: