T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 10

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 10 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 10 çöz.T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 10 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 10 çöz. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 10 online çöz

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 10 Çöz

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 10 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 10 çöz. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 10 çöz

Online T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 10 Soruları çöz

Soru 1


Vicdan özgürlüğünü teminat altına almayı amaçlayan ve bu doğrultuda yapılan uygulamaları destekleyen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


I. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması

II. Ölçü birimlerinde değişiklik yapılması

III. İzmir’de iktisat kongresinin toplanması

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri millî ekonomi ilkesi doğrultusunda gerçekleşmiştir?

Soru 3


Saltanatın kaldırılması,

I. cumhuriyetin ilan edilmesi,

II. devletçilik ilkesinin uygulanabilmesi,

III. laik devlet düzeninin sağlanması

gelişmelerinden hangilerini kolaylaştırmıştır?

Soru 4


Bilelim ki milli benliğini bulamayan devletler başka milletlerin avıdır. diyen Mustafa Kemal, bağımsız yaşamanın ilk şartı olarak aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini vurgulamıştır?

Soru 5


I. Laiklik

II. Devletçilik

III. Halkçılık

Yukarıdaki ilkelerden hangileri Yeni Türk Devleti'nin farklı inanç ve kültürlere karşı tarafsız yaklaşımının göstergelerindendir?

Soru 6


Mustafa Kemal’e göre millet olabilmek için,

I. yurt birliği,

II. dil birliği,

III. ırk birliği

unsurlarından hangilerinin gerekli olduğu söylenebilir?

Soru 7


I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü

II. Siyasi partilerin kurulması

III. Halifeliğin kaldırılması

Yukarıdaki inkılaplardan hangileri doğrudan “milliyetçilik” ilkesinin uygulamaları arasında gösterilemez?

Soru 8


Ekonomiyi yönlendirerek mevcut kaynakların planlı ve verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlayan Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Soyadı Kanunu’ndan sonra çıkarılan bir yönetmelikle, her ailenin rütbe, ayrıcalık ve memurluk belirtmeyen Türkçe kelimelerden oluşan soyadları kullanmaları gerektiği vurgulanmıştır.

Bu durum,

I. milliyetçilik,

II. halkçılık,

III. devletçilik

ilkelerinden hangileriyle daha yakından ilgilidir?

Soru 10


I. Kabul edilmelerinde dış baskılar olmuştur.

II. Kurtuluş Savaşı ile ortaya çıkmışlardır.

III. Evrenseldir.

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerindendir?

Soru 11


Atatürk ilkelerinin yer aldığı ilk Türk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


I. Zümreler arasında ayrım yapmama

II. Milli egemenlik ilkesine bağlı kalma

III. Özel girişimin ekonomik faaliyetlerini kısıtlama

Yukarıdakilerden hangileri halkçılık ilkesinin uygulamaları arasındadır?

Soru 13


Mustafa Kemal’in "Dahi odur ki ileride herkesin taktir ve kabul edeceği şeyleri ilk ortaya koyduğunda herkes onlara delidir der." sözleri, onun aşağıdaki kişisel özelliklerinden hangisini yansıtmaktadır?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşünce sisteminin genel özellikleri arasında değildir?

Paylaş

Etiketler: