2022 AYT Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımı

2022 AYT Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?

2022 AYT Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımı

2022 AYT Edebiyat Konuları ve Soru Dağılımı şöyledir. 2022 AYT Edebiyat konuları tamamen AYT sınavlarında çıkan Edebiyat sorularına uygun olarak, detaylı analizler neticesinde sizler için hazırlanıp eklenmiştir.

Güncel ÖSYM soru dağılımları ve AYT EDEBİYAT Konuları Listesi aşağıda verilmiştir.

AYT Edebiyat Konuları

 • Şiir

 • Anlatmaya Bağlı Metinler

 • Tiyatro

 • Öğretici Metinler( Kişisel Hayat ve Gazete Çevresinde Gelişen)

 • Sözlü Anlatım Türleri

 • Edebi Sanatlar

 • Nazım Biçimleri ve Türleri

 • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

 • İslami Dönemin İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri

 • Halk Edebiyatı

 • Divan Edebiyatı

 • Tanzimat Edebiyatı

 • Servetifünun Edebiyatı

 • Fecriati Edebiyatı

 • Milli Edebiyat

 • Milli Edebiyat

 • Beş Hececiler

 • Yedi Meşaleciler

 • Saf(Öz) Şiir Anlayışını Sürdüren Şairler

 • Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

 • Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir

 • Garip ve Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir

 • Hisarcılar ve Maviciler

 • Mistik Şairler

 • Yeniciler ve Yeni Sonrası Toplumcu Şiir

 • Eser Özetleri (Destan-Halk Hikayesi-Mesnevi)

 • Eser Özetleri (Tanzimat'tan Milli Edebiyat'a)

 • Toplumcu Gerçekçiler ve Roman Özetleri

 • Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman

 • Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Romanlar

 • Modernizmi Esas Alanlar

 • Cumhuriyet Dönemi Tiyatro

 • Cumhuriyet Dönemi Öğretici Metinler

 • Cumhuriyet Dönemi Diğer Sanatçılar

 • Edebi Akımlar

 • Dünya Edebiyatı

2022 AYT Edebiyat Soru Dağılımı

Soru Dağılımı 2020 2019 2018
Şiir Bilgisi 3 3 3
Söz Sanatları - 1 2
İslamiyet Öncesi ve Türk Edebiyatı 1 - 1
Halk Edebiyatı 2 1 3
Divan Edebiyatı 3 5 4
Edebiyat Akımları 2 1 1
Tanzimat Edebiyatı 2 3 1
Serve-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı 1 1 3
Milli Edebiyat 1 1 2
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 5 1 11

AYT Edebiyat Testleri ve Denemeleri

AYT Edebiyat testlerini online çözebilir, AYT Edebiyat deneme sınavları ile kendinizi sınav öncesi çözebilirsiniz.


Yorum Yaz