Öğretim Yöntem ve Teknikleri Test Az sayıda grup elemanıyla başlayıp tartışmanın daha fazla sayıda gruplar oluşturarak bir konuya ilişkin çalışma yaptıkları yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru

Az sayıda grup elemanıyla başlayıp tartışmanın daha fazla sayıda gruplar oluşturarak bir konuya ilişkin çalışma yaptıkları yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konuşma halkası

B) Görüş geliştirme

C) Altı şapkalı düşünme

D) Akvaryum

E) Kartopu


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Az sayıda grup elemanıyla başlayıp tartışmanın daha fazla sayıda gruplar oluşturarak bir konuya ilişkin çalışma yaptıkları yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Az sayıda grup elemanıyla başlayıp tartışmanın daha fazla sayıda gruplar oluşturarak bir konuya ilişkin çalışma yaptıkları yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir? Az sayıda grup elemanıyla başlayıp tartışmanın daha fazla sayıda gruplar oluşturarak bir konuya ilişkin çalışma yaptıkları yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir?