Bağımlı ve Bağımsız Olaylar Test

Bağımlı ve Bağımsız Olaylar Test

Bağımlı ve Bağımsız Olaylar Test - çöz

Bağımlı ve Bağımsız Olaylar Test soruları cevapları
Bağımlı ve Bağımsız Olaylar Test

Bağımlı ve Bağımsız Olaylar TestSoru 1


Bir zar ile bir madeni para birlikte havaya atılıyor.

Paranın tura ve zarın 6 gelme olasılığı kaçtır?

Soru 2


Bir madeni para üç kez üst üste havaya atılıyor.

Birincide ve ikincide tura, üçüncüde yazı gelme olasılığı kaçtır?

Soru 3


Bir zar iki kez üst üste havaya atılıyor.

Birincide 4, ikincide 5 gelme olasılığı kaçtır?

Soru 4


Bir torbada 5 kırmızı, 6 beyaz top vardır. Geri bırakılmadan, torbadan art arda 2 top çekiliyor.

Birinciyi beyaz, ikinciyi de beyaz çekme olasılığı kaçtır?

Soru 5


Bir kutuda 4 sarı, 5 turuncu top vardır. Çekilen top kutuya geri konulmak şartıyla, peş peşe 4 top çekiliyor.

Çekilen topların ilk ikisinin turuncu olma olasılığı kaçtır?

Soru 6


Bir torbada 3 kırmızı, 4 beyaz, 5 sarı top vardır. Geri bırakılmadan, torbadan art arda 3 top çekiliyor.

Birinciyi sarı, ikinciyi kırmızı, üçüncüyü beyaz çekme olasılığı kaçtır?

Soru 7


Bir torbada 3 kırmızı, 4 beyaz top vardır. Çekilen top torbaya bırakılmak şartıyla, art arda 2 top çekiliyor.

Birinciyi kırmızı, ikinciyi beyaz çekme olasılığı kaçtır?

Soru 8


Bir torbada 2 kırmızı, 4 beyaz, 6 sarı top vardır. Çekilen top torbaya bırakılmak şartıyla, art arda 3 top çekiliyor.

Birinciyi kırmızı, ikinciyi kırmızı, üçüncüyü sarı çekme olasılığı kaçtır?

Soru 9


A grubunda 4 erkek, 5 kız; B grubunda 3 erkek, 4 kız vardır. A grubundan ve B grubundan aynı anda birer kişi seçiliyor.

Seçilen iki kişinin cinsiyetinin aynı olma olasılığı kaçtır?

Soru 10


iki kutudan birincisinde 1 sarı, 3 mavi, ikincisinde 3 sarı, 2 mavi top vardır. Birinci kutudan rastgele bir top alınıp ikincisine atılıyor. Sonra ikinci kutudan rastgele bir top alınıyor.

İki kutudan alınan topların farklı renkte olma olasılığı kaçtır?

Soru 11


Bir torbada bulunan beyaz top sayısı, kırmızı top sayısının iki katına eşittir. Torbadan, geri konulmadan art arda iki top çekiliyor.

Çekilen topların aynı renkte olma olasılığı 9 / 17 olduğuna göre, başlangıçta torbada kaç top vardır?

Soru 12


A ile B bağımsız iki olaydır.

A olayının olma olasılığı 2/3 ve B olayının olma olasılığı 1/2 olduğuna göre, A veya B olayının olma olasılığı kaçtır?

Soru 13


Bir kişinin elindeki 3 anahtardan yalnız bir tanesi kapıyı açmaktadır. Bu kişi anahtarları rastgele denemekte, eğer kapıyı açmıyorsa bir kenara ayırmaktadır.

Buna göre, kapının üçüncü denemede açılma olasılığı kaçtır?

Soru 14


iki torbanın birincisinde 3 beyaz, 1 kırmızı, ikincisinde 4 beyaz 2 kırmızı boncuk vardır. Bir madeni para atılıyor. Eğer yazı gelirse birinci torbadan, tura gelirse ikinci torbadan bir boncuk çekiliyor.

Çekilen boncuğun beyaz olma olasılığı kaçtır?

Soru 15


A torbasında eşit büyüklükte 2 beyaz, 5 sarı, B torbasında eşit büyüklükte 3 beyaz, 4 sarı top vardır.

A ve B torbalarından birer top çekilip karşılıklı olarak birbirinin içine atıldığında ilk durumdaki renk durumunun bozulmama olasılığı kaçtır?

Soru 16


Ayşe, Mine ve Pınar adındaki üç okçunun her birinin hedefi vurma olasılıkları sırasıyla 1/3, 1/4 ve 2/5 tir.

Üçü aynı anda hedefe atış yaptıklarında, hedefin sadece biri tarafından vurulma olasılığı kaçtır?

Paylaş

Bağımlı ve Bağımsız Olaylar Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

merve taşcı
Doğru: 16
100 Puan
selim kılıç
Doğru: 4
25 Puan