Banka Sınav Soruları Genel Yetenek Deneme Sınavı

Banka Sınav Soruları Genel Yetenek Deneme Sınavıonline çözün. Banka Sınav Soruları kategorisinde yer alan güncel online Banka Sınav Soruları Genel Yetenek Deneme Sınavı çöz. Banka Sınav Soruları Genel Yetenek Deneme Sınavı online çöz

Banka Sınav Soruları Genel Yetenek Deneme Sınavıonline çözün. Banka Sınav Soruları kategorisinde yer alan güncel online Banka Sınav Soruları Genel Yetenek Deneme Sınavı çöz. Banka Sınav Soruları Genel Yetenek Deneme Sınavı online çöz

Banka Sınav Soruları Genel Yetenek Deneme Sınavıonline çözün. Banka Sınav Soruları kategorisinde yer alan güncel online Banka Sınav Soruları Genel Yetenek Deneme Sınavı çöz.Banka Sınav Soruları Genel Yetenek Deneme Sınavı Çöz

Banka Sınav Soruları Genel Yetenek Deneme Sınavıonline çözün. Banka Sınav Soruları kategorisinde yer alan güncel online Banka Sınav Soruları Genel Yetenek Deneme Sınavı çöz. Banka Sınav Soruları Genel Yetenek Deneme Sınavı online çöz

Online Banka Sınav Soruları Genel Yetenek Deneme Sınavı Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisi gerçek anlamında kullanılmıştır?

Soru 2


Aşağıdaki cümlelerde bulunan eylemlerden hangisinin gerçekleşme zamanı bellidir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisinde “aramak” sözcüğü “Üniversiteye geldiği ilk günden annesini aramaya başlamıştı.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

Soru 4


Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangisi "ikileme" değildir?

Soru 5


“Çalakalem yazdığım şiirler bile beğeniliyordu.”

Bu cümlede geçen “çalakalem” sözü yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

Soru 6


I. Soruları bir çırpıda cevapladı.

II. Dağıttığı odasını çabucak topladı.

III. Birdenbire dışarı çıkıp koştu.

IV. İşlerini el birliğiyle bitirdik.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde altı çizili sözler anlamca birbirine en yakındır?

Soru 7


Gerek ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan farklı ihtiyaçlara cevap verebilmek, gerekse riski tabana yayabilmek için ürün ve hizmet yelpazesini geliştirmek amacıyla, normal kredi prosedürü içerisinde kredi tahsis yetkilerine göre karar organlarınca tüzel kişi işletmeler ile gerçek kişi işletmelere taksitli ticari kredi açılabilecektir.

Yukarıdaki paragrafa göre taksitli ticari krediler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

Soru 9


Tarımsal işletmeler genellikle aynı hanede dede-oğul-torundan oluşan bir çalışma grubu şeklinde bulunmakta olup, aile bireyleri hukuken ayrı birer işletme kurabilme yeteneğinde olmasına rağmen, gelirleri ve gelirlerini harcama şekli itibari ile tek bir işletmedir. Bu tip işletmelerin aile bireylerine ayrı ayrı kredi açılması uygun değildir, bu nedenle işletmenin tamamı için aile bireylerinden birine kredi kullandırılması mümkündür.

Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 10


Geçmişi inkar edebilirsiniz, geçmişe karşı çıkabilirsiniz; ama geçmişi yok edemezsiniz. Çünkü ...................

Bu cümle anlatımın akışına göre aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanamaz?

Soru 11


Adını şimdi anımsayamadığım bir yazarın, bir romanın iyi bir roman olduğunu nasıl anlarsınız sorusuna verdiği 'İlk cümlesine bakarım.' yanıtını hiç unutamam. İlk cümle bir öykünün bir romanın evrenine girmenin kapısıdır bence de. Bu sözü duyduğumdan beri bir kitabı elime alınca ilk cümleyi okuyorum. Sonraki cümleleri okutacak büyüyü barındırmıyorsa, hele hele bozuksa o cümle, kitabı hemen elimden bırakırım.

Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Atatürk bir konuşmasında: 'Efendiler... Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz; fakat sanatçı olamazsınız.' demiştir.

Yukarıdaki sözüyle Atatürk aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?

Soru 13


Bankalarca kredi verilecek gerçek ve tüzel kişiler hakkında yapılacak istihbaratın tek bir kaynağa bağlı kalmadan mümkün olduğunca çeşitli ve değişik kaynaktan ve düzenli aralıklarla yapılması gerekmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iyi bir kredi istihbaratı için gereklidir?

Soru 14


Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 'güzel' sözcüğü eylemi nitelemektedir?

Soru 15


Kalite açısından baktığımızda _____________ sayılabilecek çalışmalar sergilenmiştir.

Bu cümledeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle olumsuz bir anlam içerir?

Soru 16


Denemeci büyüklenmeyecektir; ama kendinin de bir değeri olduğuna inanarak en sıradan düşüncelerini, duygularını bile bildirmekten kaçınmayacaktır. Çünkü denemeci okurlarına açılabilen kişidir.

Bu parçada geçen 'okurlarına açılabilen kişi' sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17


Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 'boş' kelimesi 'Elimde mutlaka bir iş olmalı, boş oturmayı sevmem.' cümlesindeki ile aynı anlamda kullanılmıştır?

Soru 18


Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir abartma söz konusu değildir?

Soru 19


Modern dünyanın, boş zamanlarına kadar köleleştirdiği insanoğlunun zapt edilmeyen son kalesidir çocukluk. Hiyerarşi gözetmeksizin herkesin aklına geleni söyleyebildiği, özgürce oyunlar oynayabildiği, yaşamın getirdiği kaygılardan uzak durabildiği yegane yaşam dilimi...

Parçada 'İnsanoğlunun zapt edilmeyen son kalesidir çocukluk.' cümlesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

Soru 21


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

Soru 22


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yaşamı boyunca” sözü gereksiz kullanılmıştır?

Soru 23


(l) Küçücük bir meydanı var Kanlıca'nın; burada her şey iç içe. (II) Bir yanda Mimar Sinan imzalı 1559-1560 tarihli İskender Paşa Camisi bulunuyor. (III) Onun hemen karşısında iskele ve küçük bir balıkçı barınağı... (IV) Sonra da kıyı boyunca uzanan yalılar... (V) Şimdi biraz yukarıya, Kanlıca'nın sırtlarına tırmanalım. (VI) Yol boyunca rastladığımız evlerin mimarisi çok çeşitli. (VII) Kimi, penceresinden sardunyalar sarkan, sabun kokulu evler; kimi de bahçesinde yüzme havuzu bulunan bir villa. (VIII) Sağlı sollu çalılıklarda böğürtlenler var; en kocamanından, en morundan...

Bu parçayı iki paragrafa bölmek gerekse ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

Soru 24


Gördüğünüz bir yer çok güzel olsa da onun, hayatınızda görebileceğiniz en güzel yer olduğunu düşünmeyin.

Bu cümlede öne sürülen görüşle aşağıdakilerden hangisi arasında yakınlık vardır?

Soru 25


Kimi zaman düşünürüm: On altı yaşımdan beri ekmeğimi kazanmak zorunda kalmasaydım ne olurdu? Örneğin, baba evinin güvenli koşullarında okuyup diploma sahibi olmasaydım belki de herhangi bir memur olur, tekdüze bir yaşam sürerdim. Belki yine yazar olur, yine öyküler, romanlar yazardım; ama konularım, sanırım bugünkü konular olmazdı. Rahat ekmekle yetişen insanların yaşamlarını anlatan konular olurdu; çünkü tanıdığım çevreler, o insanların çevresi olacaktı.

Bu parçaya dayanarak, yazarlarla ilgili aşağıdaki genellemelerin hangisine varılamaz?

Soru 26


Karesinin 2 eksiği, 2 eksiğinin karesine eşit olan sayı kaçtır?

Soru 27


Bir işlemi iki banka görevlisi birlikte yapmak istiyor. 1. görevli işlemi yalnız başına 15 dakikada, 2. görevli ise aynı işlemi yalnız başına 30 dakikada yapmaktadır. Bu 2 görevli birlikte, bu işlemi kaç dakikada yapabilir?

Soru 28


Ticari ve bireysel kredi kullandıran bir banka şubesinin ticari kredi müşteri sayısı, toplam müşteri sayısının 1/5'i kadardır. Bu şube 120 bireysel müşteri daha kazandığında bireysel müşteriler toplam müşterilerin 5/6'sı oluyor. Buna göre bu şubede başlangıçta toplam kaç kredi müşterisi vardır?

Soru 29


Bir karışımda x maddesinden 250 gr, y maddesinden 350 gr ve z maddesinden 400 gr vardır. X maddesinin bu karışımdaki miktarı % kaçtır?

Soru 30


4 katının 2 fazlası, 2 katının 4 fazlasına eşit olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 31


a ile b' nin aritmetik ortalaması 10, b ile c' nin aritmetik ortalaması 15, a ile c' nin aritmetik ortalaması 20 olduğuna göre a, b, c' nin aritmetik ortalaması kaçtır?

Soru 32


Ana kasadan sorumlu bir banka görevlisi elindeki para destelerini 5'erli 6'şarlı ve 8'erli gruplar halinde kasaya koymak istediğinde her seferinde 3 para destesi artmaktadır. Para destesi sayısı 200 ile 300 arasında olduğuna göre kaç para destesi vardır?

Soru 33


(AB9) ve (BA2) üç basamaklı birer doğal sayıdır. AB9=BA2 277 olduğuna göre A B toplamı en az kaçtır?

Soru 34


52a0 sayısı dört ile bölünebiliyorsa a'nın alabileceği kaç farlı değer vardır?

Soru 35


Bir kap, içindeki su ile tartıldığında 30 kg geliyor. Kabın içindeki suyun yarısı alınırsa tartıldığında 20 kg geliyor. Kap kaç kg’dır?

Soru 36


5, 7, 10, 14, 19, 25, ?

Yukarıdaki dizi bir kural dahilinde sıralandığına göre soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 37


Yıllık % 70 faiz oranıyla bankaya 1 yıllığına yatırılan bir miktar para, yılsonunda 5.100 TL olmuştur. Aynı para yıllık % 80 faiz oranı ile yatırılsaydı, bir yıl sonunda elde edilen faiz geliri ne kadar olurdu?

Soru 38


Ali elindeki cevizleri 3’er 4’er ve 5’er saydığında her seferinde 2 cevizi artıyor.

Ali’nin cevizlerinin sayısının 100’den fazla ise en az kaç cevizi vardır?

Soru 39


Bugünkü yaşları toplamı 480 olan bir grup öğrencinin,4 yıl önceki yaşları ortalaması 28 idi. Buna göre bu grup kaç kişidir?

Soru 40


1'den 51'e kadar olan sayıların (1 ve 51’de dahil) her biri ayrı ayrı kağıtlara yazılarak bir kutuya atılıyor. Çekilen ilk kâğıdın üzerindeki sayının çift olma olasılığı nedir?

Soru 41


Suyla dolu bir kabın ağırlığı a kg’dır. Suyun 2/5’i kullanıldığında kabın ağırlığı b kg’dır.

Suyun ağırlığı a ve b cinsinden hangisidir?

Soru 42


Bir karışımda bulunan un, tuz, şeker miktarları sırayla 3, 4 ve 13 ile doğru orantılıdır.

Buna göre karışımdaki tuz oranı yüzde kaçtır?

Soru 43


(I) 3 - 5 - 10 - 12 - 24

(II) 4 - 7 - 21 - 24 - 72

(III) 5 - 9 - 36 - 40 - 160

Yukarıdaki sayı dizleri bir kurala göre oluşturulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu kurala uymaktadır?

Soru 44


Bir kimse 60.000.000 lira kredi çekiyor. 1 yıl sonra karşılığında toplam 78.000.000 lira ödüyor. Buna göre, bu kredinin yıllık faiz yüzdesi kaçtır?

Soru 45


a*b çarpımında her çarpana 3 eklenirse çarpım ne kadar büyür?

Soru 46


Yıllık % 80 faizden bankaya yatırılan bir miktar kapital yılsonunda faiziyle birlikte 900,000 lira oluyor. Buna göre, yatırılan kapital kaç liradır?

Soru 47


Fiyatlarda % indirim yapan bir mağazanın günlük mal satışı artmıştır. Buna göre, bir günde kasaya giren para miktarı nasıl değişmiştir?

Soru 48


48. – 50. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.


Grafikte, 2005 yılındaki çalışan sayısı 2004 yılına göre % 10 artış gösteren şirket hangisidir?

Soru 49


Buna göre, 2004 yılında A şirketinde çalışanların sayısı kaçtır?

Soru 50


Buna göre, 2005 yılında B şirketinde çalışanların sayısı 2004 yılına göre kaç kişi artmıştır?

Paylaş

Etiketler: