Banka Sınav Soruları Maliye Politikası Test

Banka Sınav Soruları Maliye Politikası Testonline çözün. Banka Sınav Soruları kategorisinde yer alan güncel online Banka Sınav Soruları Maliye Politikası Test çöz. Banka Sınav Soruları Maliye Politikası Test online çöz

Banka Sınav Soruları Maliye Politikası Testonline çözün. Banka Sınav Soruları kategorisinde yer alan güncel online Banka Sınav Soruları Maliye Politikası Test çöz. Banka Sınav Soruları Maliye Politikası Test online çöz

Banka Sınav Soruları Maliye Politikası Testonline çözün. Banka Sınav Soruları kategorisinde yer alan güncel online Banka Sınav Soruları Maliye Politikası Test çöz.Banka Sınav Soruları Maliye Politikası Test Çöz

Banka Sınav Soruları Maliye Politikası Testonline çözün. Banka Sınav Soruları kategorisinde yer alan güncel online Banka Sınav Soruları Maliye Politikası Test çöz. Banka Sınav Soruları Maliye Politikası Test online çöz

Online Banka Sınav Soruları Maliye Politikası Test Soruları çöz

Soru 1


Halkın ulusal paradan kaçtığı; kontratların çoğunlukla bir yıl ve daha kısa vadeli olduğu ve bir fiyat endeksine ya da yabancı bir para birimine endekslendiği dönemlerde görülen enflasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Paranın talep eden açısından bir varlık olduğu düşünüldüğünde, enflasyonun parayı elde tutan kişinin varlığını reel olarak azaltmasına ne denilmektedir?

Soru 3


Enflasyonist dönemlerde tasarruflarla yatırımlar arasındaki bağın kopması aşağıdakilerden hangisine yol açar?

Soru 4


I. Devletin açık finansman politikası izlemesi

II. Kredi hacminin genişlemesi

III. Gerçek kişilerin ve kurumların paralarını dolaşıma sokmaları

IV. Ödemeler dengesi fazlalığından doğan gelir artışları

Yukarıdakilerden hangileri talep enflasyonunun nedenleri arasında yer alır?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi Monetaristlerin talep enflasyonuna ilişkin getirdikleri yaklaşımlardan birisidir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi maliyet enflasyonunun nedenlerinden biri değildir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi enflasyonla mücadelede maliye politikasının özelliklerinden biri değildir?

Soru 8


Enflasyonla mücadele amacıyla kullanılma olasılığı en az olan vergi türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Enflasyonla mücadelede gayrisafi vergi yükünün artırılmasına karşı bazı itirazlar ileri sürülmüştür.

Aşağıdakilerden hangisi bu itirazlardan biri değildir?

Soru 10


Borçlanma yönetimi politikasıyla enflasyonla mücadelede borçlanmanın aşağıdakilerden hangisinden yapılması durumunda daraltıcı etki en yüksek olacaktır?

Soru 11


Kısa dönemde enflasyonla mücadelede bütçe açısından aşağıdakilerden hangisi izlenmelidir?

Soru 12


Deflasyonla mücadelede Keynesyen iktisatçılar aşağıdakilerden hangisinin uygulanmasını savunmaktadırlar?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi depresyon devrelerinde telafi edici maliye politikasının başarısını sınırlayan faktörlerden biri değildir?

Soru 14


Bir ekonomide, eğer deflasyon olgusu şiddetli ise ve bu istikrarsızlığın kısa sürede giderilmesi arzulanıyorsa en uygun çözüm yolu aşağıdakilıırden hangisidir?

Soru 15


Deflasyonla mücadelede transfer harcamalarından yararlanan kişilerin marjinal tüketim eğilimlerinin "1" olması halinde, transfer harcamalarının ekonomi üzerindeki etkisi cari ve yatırım harcamalarının ekonomi üzerindeki etkisine göre nasıl olacaktır?

Soru 16


Aşağıdakilerden hangisi depresyonla mücadelede kamu harcamaları politikası açısından ekonominin daralmadan depresyon safhasına geçişi aşamasında izlenebilecek bir maliye politikası olamaz?

Soru 17


Aşağıdakilerden hangisi depresyonla mücadelede telafi edici harcama politikasının özelliklerinden birisidir?

Soru 18


Aşağıdakilerden hangisi stagflasyonu önlemede başvurulan yollardan biri değildir?

Soru 19


Ücretleri belli bir sınırda tutan firmaların ve işçilerin vergi azaltılması yoluyla ödüllendirildiği, aksine aşırı ücret artışları öneren ve alan firmalarla işçilerin yüksek vergiler yoluyla cezalandırıldığı politika aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20


Doğal işsizlik oranı düzeyinde uzun dönem Phillips Eğrisinin eğimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Paylaş

Etiketler: