Banka Sınavı Genel Kültür Soruları II

Banka Sınavı Genel Kültür Soruları IIonline çözün. Banka Sınav Soruları kategorisinde yer alan güncel online Banka Sınavı Genel Kültür Soruları II çöz. Banka Sınavı Genel Kültür Soruları II online çöz

Banka Sınavı Genel Kültür Soruları IIonline çözün. Banka Sınav Soruları kategorisinde yer alan güncel online Banka Sınavı Genel Kültür Soruları II çöz. Banka Sınavı Genel Kültür Soruları II online çöz

Banka Sınavı Genel Kültür Soruları IIonline çözün. Banka Sınav Soruları kategorisinde yer alan güncel online Banka Sınavı Genel Kültür Soruları II çöz.Banka Sınavı Genel Kültür Soruları II Çöz

Banka Sınavı Genel Kültür Soruları IIonline çözün. Banka Sınav Soruları kategorisinde yer alan güncel online Banka Sınavı Genel Kültür Soruları II çöz. Banka Sınavı Genel Kültür Soruları II online çöz

Online Banka Sınavı Genel Kültür Soruları II Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüklerin yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

Soru 2


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ancak" sözcüğü "olsa olsa" anlamında kullanılmıştır?

Soru 3


I. Ancak ilgi duyduğumuz varlıklar karşısında düşünebiliriz.

ll. Düşünce özgürlüğüne açılan kapı, ilgi yolundan geçer.

lll. Bu düşünce kıyaslamalı değerlendirmelere götürür bizi.

IV. Bu değerlendirmeler de bizi gerçeğe ulaştırır.

V. Varılan gerçek, özgür düşüncenin sesidir artık.

Yukarıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda hangisi paragrafın giriş cümlesi olur?

Soru 4


"Kitap, yaşamı zenginleştiren öğelerin başında gelir. Altmış yaşına kadar bin kitap okumuş biri, aynı yaşa kadar yüz kitap okumuş birinden, çok daha enine boyuna, çok daha derinliğine algılamış olur dünyayı.

Bu paragrafta asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Beyşehir Gölü'nün birkaç kilometre batısındaki Eflatunpınar'da alabalık yetiştirme sahası yapmayı planlayanlar, havuzu genişletmek istediklerinde tarihi bir anıtta karşılaştılar. Konya Müzesi, anıtın çevresinde bir kurtarma kazısı başlattı. Arkeologlar kazıya başladıktan bir süre sonra Hitit İmparatorluğu'nun Yazılıkaya'dan sonra en büyük açıkhava tapınağı olduğu belirlenen 7 m. boyunda Eflatunpınar anıtının yanında kutsal bir havuzla karşılaştılar. Tarım alanında sulamada da kullanıldığı tahmin edilen havuz 30 x 34 metre boyutlarında. Hititlerin Aşağı Ülke (Tarhuntaşşa) dedikleri bölgede yer alan tapınağın restorasyonu tamamlandıktan sonra açık hava müzesi olarak düzenlenmesi planlanıyor.

Bu açıklamada Hititler Devrinde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş olduğuna dair bir kanıttan söz edilmemektedir?

Soru 6


Hayvansal yağlar, özellikle kırmızı ette, süt, peynir ve tereyağında bulunur. Bitkisel yağlarsa zeytin, ayçiçeği, mısır, pamuk, soya, fındık gibi bitkilerden elde edilen yağlardır. Yağları, bir de doymuşluk ve doymamışlık bakımından incelemek gerekir. Doymuş yağlar. çok fazla kolesterol içerir. Oda sıcaklığında katı durumdadır. Hayvansal yağlar bu gruba girer. Doymamış yağlarsa daha çok bitkisel yağlar olarak adlandınlırlar. Bu yağların bir kısmı hiç kolesterol içermez, bir kısmı da kanda var olan kolesterolü azaltır.

Bu nedenle doymamışlık oranı yüksek yağlar daha sağlıklıdır.

Bu parçada yağlarla ilgili ne anlatılmaktadır?

Soru 7


Avrupalı yayıncıların pek çoğu yanılgı içinde. Yayımladıkları kitapların yazarını ya hiç tanıtmıyorlar ya da çok silik bir siluet çizmekle yetiniyorlar. Çoğunda, yazarla ilgili tek bilgi, yazarın kapaktaki adı oluyor. Hangi dönemin yazan, yaşıyor mu, ölmüş mü, belli değil Şüphesiz, okur yardımcı kaynaklara başvurabilir, ama söz gelimi bir kitapçıda kitap seçerken bunu yapamazsınız. Dört-beş satırlık bilgi okura neden çok görülüyor, anlamıyorum.

Bu parçada, Avrupa'da yayımlanan kitaplarla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır?

Soru 8


Çocukluğumun Cumhuriyet Bayramlarını hiç unutmam. Hükümet binasıyla belediye arasında yapılan geçit törenlerinde zanaatçılar da yer alırdı. Kapakları yanlara devrilmiş kamyonlarda işlerini yapar görünen bakırcılar, demirciler. yorgancılar ayrı bir renk katardı törenlere. Ama biz çocuklar için ille de şekerciler... Sıra onlara geldiğinde, önümüzden geçerken avuç avuç akide, badem şekeri, kağıtlı şeker atarlardı halka. Biz çocuklar da sevinç çığlıkları içinde kapmaya çalışırdık bunları. O bayramlar en sevdiğimiz bayramlardı.

Bu parçada Cumhuriyet Bayramlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi Halkçılığın amaçlarından biri değildir?

Soru 10


Bir devletin oluşabilmesi için gerekli olan üç öğe aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak birlikte verilmiştir?

Soru 11


"Türk milletine gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanılacaktır; ancak, temel kendi içimizden çıkarılmalıdır'' sözü ile Atatürk eğitim sistemimizin özellikle hangi yönünü vurgulamıştır?

Soru 12


Cumhuriyetin ilk yıllarında, tek parti döneminde, TBMM'de yeni partilerin kurulmasına fırsat verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 13


Toplumda hiç kimsenin diğerlerinden üstün olmadığını, kanun önünde eşit olduğunu savunan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Demokrasinin en doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


Yürürlükteki anayasaya göre yasama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 16


Sayıştay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 17


Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı'nın görevlerinden biri değildir?

Soru 18


Ege Bölgesi'nde yetiştirilen başlıca ürünler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

Soru 19


Kıyıya paralel uzanan Toros Dağlarının varlığı, verimli ovaları ve iklimine bağlı zengin kültür bitkileri, uzun kıyı şeridinin sağladığı turizm etkinlikleri, bölgenin belirleyici özellikleridir.

Yukarıda özellikleri verilen bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20


Ege bölgesinde kıyıdan iç kesimlere gidildikçe aşağıdakilerden hangisinde artış görülür?

Soru 21


Dünya genelinde ham petrol fiyatları, 1980'lerin ortalarından Eylül 2013'e kadar varili 65 dolar seviyesindeyken 2014 yılından sonra sürekli bir artış göstererek 6 Haziran 2017 tarihinde, rekor fiyat olan 168 dolara kadar yükselmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu artışın nedenlerinden biri olamaz?

Soru 22


2007 yılında, dünyadaki yiyecek fiyatları, bir önceki yıla göre %83 artış göstermiş ve az gelişmiş ülkelerde açlıktan kaynaklanan ayaklanmalar ve saldırılar yaşanmaya başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi yiyecek fiyatlarındaki artışın en önemli nedenlerinden biridir?

Soru 23


Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine bir ek niteliğindeki uluslararası bir çevre anlaşması olan Kyoto Protokolü'ne Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı ülkelerin imza atmaktan kaçınmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 24


I. Mevcut bitki örtüsü korunmalı ve geliştirilmelidir.

II. Arazilerin fiziksel koşullan düzeltilmelidir.

III. İnsanlar erozyonla savaşır hale getirilmelidir.

IV. Ekolojik özellikler düzeltilmelidir.

V. Hatalı, yanlış ve amaç dışı arazi kullanımı önlenmelidir.

Türkiye'de erozyonun engellenebilmesi için yukarıdaki tedbirlerden hangileri alınmalıdır?

Paylaş

Etiketler: