Banka Sınavı Türkiye Ekonomisi Test

Banka Sınavı Türkiye Ekonomisi Test çöz. Banka Sınav Soruları kategorisi Banka Sınavı Türkiye Ekonomisi Test çöz.Banka Sınavı Türkiye Ekonomisi Test çöz. Banka Sınav Soruları kategorisi Banka Sınavı Türkiye Ekonomisi Test çöz. Banka Sınavı Türkiye Ekonomisi Test online çöz

Banka Sınavı Türkiye Ekonomisi Test Çöz

Banka Sınavı Türkiye Ekonomisi Test çöz. Banka Sınav Soruları kategorisi Banka Sınavı Türkiye Ekonomisi Test çöz. Banka Sınavı Türkiye Ekonomisi Test çöz

Online Banka Sınavı Türkiye Ekonomisi Test Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi Günlük Döviz Kuru uygulamasına geçişin zeminini oluşturmaktadır?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi Milli Koruma Kanunu'nun hedefleri doğrultusunda alınan önlemlerden biri değildir?

Soru 3


Sermaye Piyasası Kurulu hangi yıl kurulmuştur?

Soru 4


Ülkemizde 1960'lı yılların sonlarında ortaya çıkan kriz doğrultusunda alınan önlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


1995 Yılı Geçiş Programı, hangi iki kalkınma planı arasındaki geçişi sağlamak amacıyla uygulamaya konulmuştur?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak Kararları'nın kısa vadeli politikaları arasında yer almaz?

Soru 7


Türkiye'de ihracat artışını ve yabancı sermaye girişini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi yürürlüğe konmuştur?

Soru 8


T.C. Merkez Bankası tarafından aşağıdakilerden hangisi 4 Şubat 1987 tarihinde gerçekleştirilmiştir?

Soru 9


Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı hangi yıl açıklanmıştır?

Soru 10


Türkiye Sınai Kalkınma Bankası aşağıdakilerden hangisinin desteği ile kurulmuştur?

Soru 11


Türkiye' de aşağıdaki kriz dönemlerinden hangisinde enflasyon% 100'den fazla artmıştır?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi, 1950 - 1953 Dönemi gelişmeleri arasında yer almaz?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi 1946 - 1960 Dönemi içerisinde benimsenen Yeni Devletçilik anlayışı altında yapılan uygulamalardan biridir?

Soru 14


1940 - 1945 yıllan arasında yaşanan ekonomik daralmanın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


I. Döviz geliri sağlamak

II. ihracat artışı sağlamak

III. Bütçe dengesini sağlamak

Yukarıdakilerden hangileri 1946 Devalüasyonu ile amaçlanan durumlar arasında yer alır?

Soru 16


Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilk Yıllarında yaşanan gelişmelerden biri değildir?

Soru 17


Aşağıdakilerden hangisi 1930'1u yıllarda benimsenen devletçi politikaların uygulanma nedenleri arasında almaz?

Soru 18


I. Musul Meselesi

II. Nüfus mübadelesi

III. Osmanlı borçları

Yukarıdakilerden hangileri Lozan Banş Antlaşması'nın ekonomik hükümleri arasında yer alır?

Soru 19


Osmanlı ekonomisinde temel sektör aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

Soru 20


Aşağıdakilerden hangisi 1920'li yıllarda ülkemizde yaşanan gelişmelerden biridir?

Paylaş

Etiketler: