Banka Sınavında Çıkmış Genel Yetenek Soruları

Banka Sınavında Çıkmış Genel Yetenek Soruları çöz. Banka Sınav Soruları kategorisi Banka Sınavında Çıkmış Genel Yetenek Soruları çöz.Banka Sınavında Çıkmış Genel Yetenek Soruları çöz. Banka Sınav Soruları kategorisi Banka Sınavında Çıkmış Genel Yetenek Soruları çöz. Banka Sınavında Çıkmış Genel Yetenek Soruları online çöz

Banka Sınavında Çıkmış Genel Yetenek Soruları Çöz

Banka Sınavında Çıkmış Genel Yetenek Soruları çöz. Banka Sınav Soruları kategorisi Banka Sınavında Çıkmış Genel Yetenek Soruları çöz. Banka Sınavında Çıkmış Genel Yetenek Soruları çöz

Online Banka Sınavında Çıkmış Genel Yetenek Soruları Soruları çöz

Soru 2


Aşağıdaki çıkarma işleminde her harf birbirinden farklı bir rakamı göstermektedir.

banka sınavlarında çıkmış genel yetenek soruları

L harfi O (sıfır) rakamının yerine kullanıldığına göre, N harfi kaçtır?

Soru 3


Aşağıdaki çarpma işleminde çarpım sonucu kaçtır?

banka sınavlarında çıkmış genel yetenek soruları

Soru 4


(3, 5), (5, 8), (7, 13), (9, 20), (?, ?) Yukarıda verilen parantezler belirli bir kurala göre oluşturulmuştur.

Buna göre, soru işaretli olan parantez aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Soru 5


A + B = 30

A + C = 26

B + C = 18 olduğuna göre, A+2B-C işleminin sonucu kaçtır

Soru 6


Aşağıda verilen şekilde, I. ve II. satırlarda belirlenen ilişkiye göre, III. satırda soru işaretli yere kaç gelmelidir?

banka sınavlarında çıkmış genel yetenek soruları online

Soru 7


12 36 32 8 24 20 5 Yukarıdaki sayı dizisi belli bir kurala göre sıralanmıştır.

Dizinin kuralı değiştirilmeksizin ilk terimi 4 olursa yedinci terimi kaç olur?

Soru 8


3 basamaklı abc tek sayısının rakamları çarpımı 72 dir.

a < b < c olduğuna göre, a+b en az kaçtır?

Soru 9


Şekildeki A, B, C, D, E, F, G üçgenlerinin içi, ortak kenarlı üçgenlerin farklı renkte olması koşuluyla boyanacaktır.

banka sınavlarında çıkmış genel yetenek soruları

Buna göre, en az kaç farklı renkte boya gereklidir?

Soru 10


10. ve 11. sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırılacaktır.

banka sınavlarında çıkmış genel yetenek soruları çöz

Yukarıdaki tabloda 1'den 9'a kadar olan rakamlar her bir kutucuğa bir rakam gelecek şekilde yazılacaktır. Rakamlar yazılırken şu koşullara uyulacaktır: A, bulunduğu satır ve sütunun en büyük rakamıdır. B ve C, bulundukları sütunların en küçük rakamlarıdır.

A+B+C toplamı en az kaç olabilir?

Soru 11


B kaç farklı değer alabilir?

Soru 12


Aşağıdaki çarpım tablosunda a, b ve c harfleri belli birer sayının yerine kullanılmıştır.

banka sınavlarında çıkmış genel yetenek soruları çöz

Buna göre, a+b+c toplamı kaçtır?

Soru 14


Aşağıdaki şekilde soldan sağa doğru olan oklar +5, yukarıdan aşağıya doğru olan oklar -7 işlemini göstermektedir.

banka sınavlarında çıkmış genel yetenek soruları

Buna göre, a+b+c toplamı kaçtır?

Soru 15


Bir televizyona satış fiyatı üzerinden % 25 indirim yapılıyor. Daha sonra bu indirimli satış fiyatı üzerinden %  20'lik bir indirim daha yapılarak, televizyon 2400 TL ye satılıyor.

Buna göre, televizyonun her iki indirimden önceki satış fiyatı kaç TL dir?

Soru 16


Bir kitabın sayfa numaraları sırasıyla 3 ü kırmızı, 2 si siyah, 4 ü sarı, 5 i yeşil ve 6 sı mavi renkle yazılmıştır.

Bu renklendirme işlemi her defasında aynı sırada tekrar ettiğine göre, kitabın 148. sayfa numarasının rengi nedir?

Soru 17


Bir kuyumcu, altın tartarkerı terazinin bir kefesine yalnızca altın koymakta, kütleleri ise öbür kefeye yerleştirmektedir. Kuyumcunun elinde yeteni sayıda 50, 20, 10 , 5 ve 1 miligramlık kütleler vardır.

Kuyumcu 334 miligramlık altını tartmak için en az kaç tane kütle kullanmak zorundadır?

Soru 18


39 tane bilye sırasıyla Ozan. Hakan ve Murat'a ikişer ikişer dağıtılmıştır.

Buna göre, Hakan kaç bilye almıştır?

Soru 19


Aşağıda verilen 6 x 9 luk bir dikdörtgene, 4 harften oluşan bir sözcük yerleştirilecektir. Bu sözcük soldan sağa doğru her kutucuğa bir harf yazılarak ve harfler arasında hiç boşluk bırakılmadan kaç farklı şekilde yerleştirilebilir? (Sözcük yazılırken tüm harfleri aynı satırda olacaktır.)

Soru 20


Bir satıcı elindeki kazaktan kutulara koyuyor. Her kutuya 25 kazak koyarsa elinde 4 kazak kalıyor. Her kutuya 31 kazak koyarsa 2 kutu boş kalıyor.

banka sınavlarında çıkmış genel yetenek soruları

Buna göre kutu sayısı kaçtır?

Paylaş

Etiketler: