Bankacılık Güncel Ekonomi ve Finans Deneme Sınavı 4

Bankacılık Güncel Ekonomi ve Finans Deneme Sınavı 4 çöz. Banka Sınav Soruları kategorisi Bankacılık Güncel Ekonomi ve Finans Deneme Sınavı 4 çöz.Bankacılık Güncel Ekonomi ve Finans Deneme Sınavı 4 çöz. Banka Sınav Soruları kategorisi Bankacılık Güncel Ekonomi ve Finans Deneme Sınavı 4 çöz. Bankacılık Güncel Ekonomi ve Finans Deneme Sınavı 4 online çöz

Bankacılık Güncel Ekonomi ve Finans Deneme Sınavı 4 Çöz

Bankacılık Güncel Ekonomi ve Finans Deneme Sınavı 4 çöz. Banka Sınav Soruları kategorisi Bankacılık Güncel Ekonomi ve Finans Deneme Sınavı 4 çöz. Bankacılık Güncel Ekonomi ve Finans Deneme Sınavı 4 çöz

Online Bankacılık Güncel Ekonomi ve Finans Deneme Sınavı 4 Soruları çöz

Soru 1


Kredi ya da mevduat için bankaca faizin işletilmeye başladığı tarihe ne denir?

Soru 2


Merkez bankası aşağıdakilerden hangisiyle bankacılık sistemine rezerv sağlar?

Soru 3


Merkez Bankasının likidite hacmini, piyasadaki alışverişi sağlayacak düzeyde tutması hangi temel işlevini ifade eder?

Soru 4


Bankalar sermayelerinin % kaçı kadar kredi verir?

Soru 5


On yılda 10 Türk dünya markası çıkarmayı hedefleyen marka destek projesi Turquality, öncelikle hangi sektördeki markaları desteklemeyi hedeflemiştir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi EURO alanına dahil değildir?

Soru 7


Dezenflasyonist bir ortamda mali piyasalarda aşağıdaki durumlardan hangisi görülmez?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi kredi piyasasında eksik bilgilenmenin yol açacağı sonuçlardan biridir?

Soru 9


Cari gerçek ücret düzeyinde çalışma arzusunda olmayan ve gönüllü olarak işlerini değiştiren kişileri kapsayan orana ne ad verilir?

Soru 10


TCMB temel amacı fiyat istikrarını korumaktır maddesi kaç yılında kabul edildi?

Soru 11


Menkul kıymetleri satın almaya davet aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?

Soru 12


Avrupa Merkez Bankası Başkanı aşağıdakilerden hangisidir? (2019 yılı itibariyle)

Soru 13


T.C. Ziraat Bankasının 2019 yılı net karı ne kadardır?

Soru 14


Konvertibilite nedir?

Soru 15


Enflasyonun olduğu bir ülkede memur maaşlarına %8 zam yapılıyor.

Buna göre memurun alım gücü % kaç azalır?

Soru 16


Ülkemize gelen doğrudan yabancı sermaye içerisinde aşağıdaki ülkelerden hangisi en fazla paya sahiptir?

Soru 17


Maastricht kriterlerine göre maksimum toplam borcun GSMH’ye oranı yüzde kaçtır?

Soru 18


Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi türlerinden biri değildir?

Soru 19


Hangisinde kıyı bankalarının batmasından dolayı kreditörler ve mevduat sahipleri büyük kayıplara uğramıştır?

Soru 20


Aşağıdaki şartlardan hangisi, Türkiye’de banka kurmak için gerekli koşul değildir?

Soru 21


Gelecekle ilgili bilgiler doğrultusunda fiyat, faiz ya da döviz kurundaki değişmelerden bir gelir elde etmek amacıyla yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 22


Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin özelliklerinden biri değildir?

Soru 23


TCMB tarafından iskonto için uygulanan faize ne denir?

Soru 24


Hangisi leasing sözleşmesine konu olabilir?

Soru 25


Aşağıdakilerden hangisi bir enflasyon çeşidi değildir?

Paylaş

Etiketler: