Basınç Test

Basınç Test

Basınç Test - çöz

Basınç Test soruları cevapları

Basınç Test


Soru 1


Bir öğrenci, sıvı ile dolu kaptaki sürtünmesiz pistona uygulanan F kuvvetinin büyüklüğünü arttırarak K, L ve M noktalarına yerleştirdiği basınçölçerlerdeki değişimi incelemiştir.

Basınç Test

Buna göre, öğrenci aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt aramıştır?

Soru 2


I. Kamyonların lastiklerinin tabanlarının geniş yapılması

II. Çivinin ucunun sivri yapılması

III. İçine gaz doldurulan esnek balonun şişmesi

Yukarda verilen olay ve uygulamaların hangisi basınç özelliklerinin günlük yaşamdaki örnekleridir?

Soru 3


Şekildeki kenar uzunlukları eşit K ve L küplerinin düzleme yaptıkları basınçlar P ve 2P'dir.

Basınç Test

Buna göre, K cismi L cisminin üzerine konulduğunda L cisminin düzleme yaptığı basınç kaç P olur?

Soru 4


Eşit hacimli K ve L tuğlaları şekildeki gibi üst üste konulduğunda yatay düzleme yaptıkları basınçlar sırasıyla P1, P2 ve P3 oluyor.

Basınç Test

Buna göre, P1, Pve Parasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?

Soru 5


I. Mutfaktaki musluk açıldığında suyun akması

II. Dağın tepesine çıkan dağcının burun kanaması geçirmesi

III. Bıçak ağzının ince yapılması

Yukarıda verilen uygulama ve olayların hangilerinde basıncın etkisi söz konusudur?

Soru 6


Ördeğin ayak parmakları perdeli, tavuğunki ise perdesizdir. Bu nedenle kar üzerinde dururken tavuk aynı ağırlıktaki ördekten daha fazla batar.

Bu olay aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 7


Sıvı basıncının büyüklüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 8


Havası boşaltılmış bir cam boru, cıva dolu bir kaba batırılıyor. Bu işlem sonucunda cıva, boruda bir miktar yükseliyor.

Bu olay aşağıdakilerden hangisinin varlığını gösterir?

Soru 9


1. Yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı düşer.

2. Kapalı bir kap içerisindeki gaz basıncının şiddeti her noktada aynıdır.

3. Su cendereleri sıvıların Pascal prensibinden yararlanılarak yapılmıştır.

Yukarıdaki sıvı ve gaz basınçlarıyla ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Soru 10


1. Kar ayakkabısı giymek

2. Kepçelere teker yerine palet takılması

3. Futbolcuların kramponlarının çivili olması

Yukarıdaki verilen örneklerden hangisi ya da hangileri basıncın arttırılmasına yönelik uygulamalarındandır?

Soru 11


Bilgi:''Sıvı basıncı sıvı miktarına bağlı değildir.''

Yukarıdaki bilginin doğruluğunu ispatlamak isteyen bir araştırmacının kuracağı düzenekler hangisi gibi olmalıdır?

Paylaş

Basınç Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

yasin polat
Doğru: 11
100 Puan
fulya yükse
Doğru: 11
100 Puan
ahmet efe s
Doğru: 10
90.9 Puan
beyza demir
Doğru: 10
90.9 Puan
mithat mert
Doğru: 10
90.9 Puan