Basınç Test II

Basınç Test II

Basınç Test II - çöz

Basınç Test II soruları cevapları

Basınç Test II


Soru 1


Bir şişede aynı hizada fakat farklı derinliklerde özdeş delikler açıldığında, deliklerden akan suların hızları ve aldıkları yollar ölçülmüştür.

Buna göre, bu deneyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

Soru 2


Aşağıdaki özdeş kaplarda, verilen miktarlarda X, Y ve Z sıvıları bulunmaktadır. 

Basınç Test

Kap tabanındaki sıvı basınçlarının büyüklüğünün 1>3>2 şeklinde olduğu bilindiğine göre, sıvıların yoğunluklarının sıralaması seçeneklerden hangisindeki gibi olur?

Soru 3


Kerem, özdeş plastik şişeleri ağzına kadar sıvılarla dolduruyor ve şişelerin aynı hizasından özdeş delikler açıp gözlem yapıyor. Şişelerdeki sıvıların deliklerden aktıklarında aldıkları yolları şekildeki gibi ölçen Kerem, yaptığı deney ile ilgili yorum yapıyor.

Basınç Test

Buna göre Kerem, seçeneklerden hangisindeki yorumu yapabilir?

Soru 4


Suyun altı, büyük bir görsel şölen içerir. Bu yüzden insanlar suyun altına dalarak bu görsel şöleni görebilmek ister. Ancak suyun altına dalmak o kadar da kolay bir iş değildir. Dalmak isteyen kişilere öncesinde bir eğitim verilmektedir. Bu eğitime rağmen suya dalan kişiler istedikleri kadar derine inemezler çünkü hem su derinliği hem de suda çözünen gaz miktarı artmakta, bu da insanlar için tehlikeli olabilmektedir.

Yukarıda verilen bilgiye göre, seçeneklerdeki yorumlardan hangisi yapılamaz?

Soru 5


Sıvılar, konuldukları kaba basınç uygular. Bu basınca sıvı basıncı denir.

Buna göre, sıvı basıncı ile ilgili seçeneklerdeki ifadelerden hangisi söylenemez?

Soru 6


Hem sıvı hem de gazlar ile ilgili;

I. Ağırlığından dolayı etki ettiği yüzeylere basınç uygulama,

II. Bulunduğu kabın her yerine eşit miktarda basınç uygulama,

III. Üzerine uygulanan basıncı her yön ve doğrultuda aynı şekilde iletme

ifalerinden hangileri söylenebilir?

Soru 7


Sıvı basıncı ile ilgili notlar alan bir öğrenci, aldığı notları aşağıdaki gibi listelemektedir.

I. Ağırlığından dolayı, konulduğu kabın temas ettiği her yerine basınç uygular.

II. Kabın her yerine eşit büyüklükte basınç uygular.

III. Üzerine uygulanan basıncı her yön ve doğrultuda aynı şekilde iletir.

Buna göre, listenin doğru olabilmesi için yukarıdakilerden hangilerinin çıkarılması gereklidir?

Soru 8


Verilen kaptaki A, B, C ve D noktalarına etki eden sıvı basınçları arasındaki ilişki aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

Basınç Test

Soru 9


I. cam vantuzları,

II. hidrolik frenler,

III. araç kaldırma sistemleri

Yukarıda verilen aletlerden hangilerinde; sıvıların, üzerine uygulanan basıncı her yön ve doğrultuda aynı şekilde iletmesi ilkesinden yararlanılmaktadır?

Soru 10


I. itfaiye merdiveni,

II. dişçi koltuğu,

III. dinamometre

Yukarıda verilen aletlerden hangilerinin çalışma prensibi sıvı basıncından yararlanılarak elde edilmiştir?

Soru 11


I. Kahvenin rahat içilebilmesi için, kahve bardaklarının kapaklarına delik açılır.

II. Su dolu bir bardağın ağzını kağıtla kapadıktan sonra ters çevrildiğinde bardaktaki suyun dökülmediği gözlemlenir.

III. Su depoları, suyun kullanılacağı bina ve yerlerden daha yükseğe inşa edilir.

IV. Arabaların fren sistemlerinde su yerine hidrolik yağ kullanılır.

Yukarıda verilenlerden hangilerinde açık hava basıncının etkisinden yararlanılmıştır?

Paylaş

Basınç Test II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

ahmet efe s
Doğru: 11
100 Puan
yavuz selim
Doğru: 10
90.9 Puan
serkanh
Doğru: 9
81.8 Puan
betül onur
Doğru: 8
72.7 Puan
kenan yıldı
Doğru: 8
72.7 Puan