2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı

Belirlenen bir konuyla ilgili öğrencilerin duygu ve düşüncelerini özgürce ifade etmesini, demokratik tutum ve davranışları geliştirmesini düşünen bir öğretmen aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisine öncelik vermesi gerekir?

Soru

Belirlenen bir konuyla ilgili öğrencilerin duygu ve düşüncelerini özgürce ifade etmesini, demokratik tutum ve davranışları geliştirmesini düşünen bir öğretmen aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisine öncelik vermesi gerekir?

A) Anlatma

B) Bireysel öğretim

C) Tartışma

D) Gözlem

E) Problem çözme


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Belirlenen bir konuyla ilgili öğrencilerin duygu ve düşüncelerini özgürce ifade etmesini, demokratik tutum ve davranışları geliştirmesini düşünen bir öğretmen aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisine öncelik vermesi gerekir?

Belirlenen bir konuyla ilgili öğrencilerin duygu ve düşüncelerini özgürce ifade etmesini, demokratik tutum ve davranışları geliştirmesini düşünen bir öğretmen aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisine öncelik vermesi gerekir? Belirlenen bir konuyla ilgili öğrencilerin duygu ve düşüncelerini özgürce ifade etmesini, demokratik tutum ve davranışları geliştirmesini düşünen bir öğretmen aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisine öncelik vermesi gerekir?