Benmerkezci Düşünme Nedir?

Benmerkezci Düşünme Nedir?

Benmerkezci düşünme, Benmerkezcilik, bu düşünmeye sahip olan bir çocuk dünyanın merkezinde kendisinin olduğuna inanır ve diğer insanlarında olayları kendisi gibi algıladığını düşünür. Dünyanın merkezinde bir tek o vardır ve çevresindeki her şey ve herkesin kendisi için var olduğunu düşünür. Benmerkezci düşünmeye sahip
Benmerkezci Düşünme Nedir? hakkında değerlendirme yaptık. Benmerkezci Düşünme Nedir? için aşağıda oyunuzu kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz Benmerkezci Düşünme Nedir?

Benmerkezci düşünme, Benmerkezcilik, bu düşünmeye sahip olan bir çocuk dünyanın merkezinde kendisinin olduğuna inanır ve diğer insanlarında olayları kendisi gibi algıladığını düşünür. Dünyanın merkezinde bir tek o vardır ve çevresindeki her şey ve herkesin kendisi için var olduğunu düşünür. Benmerkezci düşünmeye sahip olan bir çocuk için olayların başlangıç nedeni ve sonucu bir tek kendisidir. Benmerkezci düşünme, Benmerkezcilik, kısaca başkasının görüşlerini ve bakış açılarını anlamada yetersiz olma, kendi gördüğü ve düşündüğü şeyleri herkesin gördüğünü, düşündüğünü sanmasıdır. Somut işlemler dönemindeki çocuklar benmerkezcilikten uzaklaşmışlardır. Olayları ve dünyayı, başkaları açısından da görebilirler. Ancak bu dönemde, düşünme süreçleri çocuk tarafından gözlenebilen gerçek olaylara yöneliktir. Çocuklar, somut olduğu sürece karmaşık problemleri çözebilirler. Soyut problemleri ise çözemezler. Soyut kavramları, çevresindekileri model alma yoluyla yerinde kullanmalarına rağmen anlamlarını açıklayamazlar. Somut işlemler dönemindeki çocuklar, görgül gerçekliğe bağlıdırlar. Bu nedenle somut işlemler dönemindeki çocuklara soyut olayları ancak somutlaştırarak anlatmak gerekir.

Benmerkezcilik ile karıştırılan ifadeler şunlardır;

Bir kişinin yanlış bir inancının olabileceğinin ve bu inanca hangi bilginin yol açtığının belirlenebilmesi durumuna "Yanlış inanç ilkesi" adı verilir.

Kişinin daha önceki durumları göz önüne alarak, eldeki verileri de kullanıp görünenin ötesindeki gerçeklikleri kavrayabilmesine "Çıkarsanmış gerçeklik" adı verilir.

Yanlış bağdaştırma; bir akıl yürütme biçimi değildir. Sadece ilişkisiz olaylar arasında bağ kurmadır. Özelden özele akıl yürütmede ise birbiri ile ilişkili olaylar arasında yaşantılara dayalı olarak hatalı ilişkisi kurma söz konusudur. Yanlış bağdaştırma sadece işlem öncesi dönemde değil, hayatın her döneminde karşımıza çıkar.

Özelden özele akıl yürütme: Olayları yalnızca geçirdiği yaşantılara bağlı olarak tek yönlü düşünebilme, iki durum arasında tek yönlü bağlantı kurmadır.Ortalama (0 Oy)

Yorum Yaz

Benmerkezci Düşünme Nedir?

Benmerkezci Düşünme Nedir?
Benmerkezci Düşünme Nedir?