Beş Hececiler Test

Beş Hececiler Test çöz. Beş Hececiler Test soruları çöz. AYT Edebiyat Testleri Çöz kategorisinde yer alan Beş Hececiler Test çöz. Beş Hececiler Test online çöz

Beş Hececiler Test çöz. Beş Hececiler Test soruları çöz. AYT Edebiyat Testleri Çöz kategorisinde yer alan Beş Hececiler Test çöz. Beş Hececiler Test online çöz Beş Hececiler Test çöz. Beş Hececiler Test soruları çöz. AYT Edebiyat Testleri Çöz kategorisinde yer alan Beş Hececiler Test çöz. Beş Hececiler Test online çöz

Beş Hececiler Test çöz. Beş Hececiler Test soruları çöz. AYT Edebiyat Testleri Çöz kategorisinde yer alan Beş Hececiler Test çöz.Beş Hececiler Test Çöz

Beş Hececiler Test çöz. Beş Hececiler Test soruları çöz. AYT Edebiyat Testleri Çöz kategorisinde yer alan Beş Hececiler Test çöz. Beş Hececiler Test online çöz

Edebiyat Akımları Test Çöz

İslamiyet Öncesi ve Dönemi Türk Edebiyatı Test Çöz

Halk Edebiyatı Test Çöz

Online Beş Hececiler Test

Soru 1


Aşağıdakilerden hangisinde Beş Hececiler'le ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

Soru 2


I. Enis Behiç Koryürek - Güneşin Ölümü

II. Faruk Nafiz Çamlıbel - Şarkın Sultanları

III. Orhan Seyfi Orhan - Göl Saatleri

IV. Halit Fahri Ozansoy - Sönen Kandiller

V. Yusuf Ziya Ortaç - Şerare

Yukarıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangilerinde yanlışlık yapılmıştır?

Soru 3


Cumhuriyet Dönemi şair ve yazarlarındandır. Çeşitli okullarda coğrafya ve edebiyat öğretmenliği yapan şair, ilk şiirlerini aruzla yazar. Daha sonra Milli edebiyat akımının etkisiyle heceye geçer. 1928 yılında" Hazan Rüzgarları" ,1930 yılında ise "Gayya" adlı şiir kitabı yayımlanır. Güçlü romantizmini düşünce gücüyle birleştirerek toplumsal konuları ele alır. Eserlerinde, kadının çalışmasının önemini, ekonomik açıdan ve insan yaşamına olumlu etkileri açısından sık sık vurgular. Yaşamındaki çok yönlülük, edebiyat alanında da görülür. Şiirlerinin yanı sıra lirik bir anlatım kullandığı öyküleri ve romanları vardır. "Tevekkülün Cezası" adlı öykü kitabı ve "Renksiz Istırap" isimli romanı vardır.

Bu parçada sözü edilen şair-yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Hakimiyet-i Milliye ve Yeni Gün gazetelerinde yazılar yazdı. ilk şiirleri 1919'da Büyük Mecmua'da yayınlandı. Kurtuluş Savaşı sırasındaki şiirleriyle dikkat çekti. Şiirlerini hece ölçüsüyle yazan şair, ilk şiirlerinde vatan sevgisi, Milli Mücadele; sonraki şiirlerinde aşk, gurbet, yalnızlık gibi konuları işledi. Şiirleri ölümünden sonra bir kitapta toplandı. Atatürk ve İsmet İnönü'nün çeşitli gezilerine de katılan şair, "Bingöl Çobanlarına" adlı şiiriyle ünlendi.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir sanatçıya aittir?

Soru 6


Anadolu'da görev yaptığı yıllarda tanıdığı yöreler, kişisel izlenim ve gözlemleri, şiirinin duygu ve düşünce kaynağını oluşturmuştur. Doğayı, izlenimci bir gözle, ülke gerçeklerini ve bireysel duygulanışları, içli bir duyarlığın sezgileriyle, şiirinde yansıtmıştır. Anadolu'dan değişik, canlı görünümler çizmiştir. Kullandığı simgeler ve yaptığı betimlemelerle "hayal"i ön planda tutmuştur. Doğa, gurbet, deniz, ölüm ve özlem, şiirlerinin başlıca temalarıdır. Hece ölçüsü geleneğine bağlı kalmıştır. ilk şiirlerinde Faruk Nafiz'in etkileri görülen şair, bu etkiden arınmış, çağdaş Fransız şiirinin yapısal özelliklerinden yararlanmıştır. "Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı, Sarıkız Mermerleri" şairin şiir kitaplarındandır.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Aruza Veda adlı şiiriyle aruzu bırakıp heceyi kullanmaya başlamıştır. Aşk, ölüm gibi bireysel konuları ele aldığı şiirlerinde daha başarılıdır. Konuşulan Türkçeyi başarıyla kullandığı şiirlerine melankolik bir hava hakimdir. Tiyatro, roman ve anı türünde de yapıtlar vermiştir. "Bir Dolaptır Dönüyor, Hayalet, ilk Şair" bunlardan bazılarıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Cumhuriyet Dönemi'nin önemli şairlerindendir. Hece ölçüsüyle yazdığı ilk şiirleri çeşitli dergilerde basılmıştır. Hece ölçüsünde yeni olanaklar arayan şair, şiirlerinde daha çok, lirik bir söyleyişle kendi duygularını aktarmıştır. Zaman zaman ülke sorunlarına da yer vermiştir. Daha sonra tiyatro oyunu da yazmıştır. "Köşebaşı, Koçyiğit Köroğlu" bu oyunlarındandır.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Cumhuriyet Dönemi şairlerinden olan sanatçı, çeşitli illerde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Şiire aruzla başlayan sanatçı, Milli edebiyat akımının etkisiyle heceye geçmiştir. Hece ölçüsüyle, milli duygulara seslenen şiirler yazmıştır. "Çakıl Taşları, Bir Yudum Daha" adlı şiir kitapları vardır. Şiirin yanında "İşleyen Yara" isminde bir de romanı vardır. Bunun yanında inceleme - araştırma türünde eserler vermiştir.

Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


--, şiire aruz ölçüsüyle aşk ve doğa şiirleri yazarak başlamışlardır. Milli Edebiyat dönemi sanatçılarından Ziya Gökalp'in etkisi ve yönlendirmesiyle hece ölçüsünü benimsemiş ve bir topluluk oluşturmuşlardır. Bu topluluk şiirlerinde hece ölçüsünün her kalıbını denemiş, Anadolu'yu ve Anadolu insanını anlatmışlardır. "Çoban Çeşmesi" şiirinin şairi ----, bu topluluğun önde gelenlerindendir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 11


Beş Hececiler arasında şiirde ahenge önem veren bir sanatçıdır. Konuşma dilini kullandığı şiirlerinde daha çok bireysel konuları işlemiştir. Bazı şiirlerinde halk şiiri nazım şekillerinden yararlanmıştır. Makale, roman ve fıkra gibi değişik türlerde eserler vermiştir. "Peri Kızı ile Çoban Hikayesi, O Beyaz Bir Kuştu, Düğün Gecesi" eserlerinden bazılarıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Aruz vezniyle başladığı şiirde asıl başarıyı heceyle yazdığı şiirlerle yakalamıştır. Şiirlerinde günlük hayatın çeşitli görünümlerini sade bir dille işlemiştir. Çıkarmış olduğu Akbaba dergisindeki mizah yazılarıyla tanınmıştır. Şiirden başka, roman, tiyatro, fıkra, anı ve gezi türünde eser vermiştir. "Aşıklar Yolu, Yanardağ, Bir Rüzgar Esti" sanatçının bazı eserlerindendir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Beş Hececiler Test ve cevapları

Paylaş

Etiketler:
AYT Edebiyat Testleri Çöz "Beş Hececiler Test"