Beyin Fırtınası Tekniği Konu Anlatımı

Beyin Fırtınası Tekniği Konu Anlatımı

Beyin Fırtınası TekniğiKapsamı: Beyin fırtınası, bir gruba ait öğrencilerin, açık fikirli olarak, bir konu, olay veya problem durumu hakkında düşünmelerini ve mantıklı olup olmadığı endişesine kapılmadan olabildiğince çok sayıda fikir üretmelerini istemek olarak tanımlanabilir. Bu tekniğin Etkili bir beyin fırtına
Beyin Fırtınası Tekniği Konu Anlatımı hakkında değerlendirme yaptık. Beyin Fırtınası Tekniği Konu Anlatımı için aşağıda oyunuzu kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz Beyin Fırtınası Tekniği Konu Anlatımı
Beyin Fırtınası Tekniği

Kapsamı:

Beyin fırtınası, bir gruba ait öğrencilerin, açık fikirli olarak, bir konu, olay veya problem durumu hakkında düşünmelerini ve mantıklı olup olmadığı endişesine kapılmadan olabildiğince çok sayıda fikir üretmelerini istemek olarak tanımlanabilir.

Bu tekniğin Etkili bir beyin fırtınası veya tersine beyin fırtınası sürecinin oluşabilmesi, başlıca dört faktöre bağlıdır. (Özden, 1999):

 Beyin fırtınası esnasında öğrencilerin ileri sürdükleri fikirler asla eleştirilmemelidir.

 Beyin fırtınası esnasında öğrencilerde sınırsız düşünme özendirilmelidir.

 Beyin fırtınası esnasında öğrencilerin fikirlerinde genellikle nitelik yerine nicelik aranmalıdır.

 Öğrencilerin beyin fırtınasını gerçekleştirmelerindeki amaçları, gelişme ve geliştirme olmalıdır.

Faydaları:

 Öğrencilerde yaratıcı düşünmeyi geliştirir.

 Öğrenciler, kısa zamanda belli bir konuya ilişkin olarak çok sayıda fikir ve düşünce üretirler.

 Beyin fırtınası, öğrencileri öğrenmeye motive eder.

 Kullanımı oldukça kolaydır ve pek fazla hazırlık gerektirmez.

Sınırlılıkları:

✦ Beyin fırtınası esnasında her öğrenciyi ayrı ayrı değerlendirmek oldukça zordur.

 Ortaya atılan her fikrin yazılması zorunluluğu fikirlerin akış hızını yavaşlatabilir.

 Öğrencilere yapıcı eleştiride bulunmak için fazla zaman yoktur.

 Beyin fırtınasının yönlendirilmesi için iyi bir başkan ve not tutan bir üye olmazsa başarı azalır.Ortalama (0 Oy)

Yorum Yaz

Beyin Fırtınası Tekniği Konu Anlatımı

Beyin Fırtınası Tekniği Konu Anlatımı
Beyin Fırtınası Tekniği Konu Anlatımı