Bireyi Tanıma Teknikleri Test Dışı Teknikler Test

Bireyi Tanıma Teknikleri Test Dışı Teknikler Test çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi Bireyi Tanıma Teknikleri Test Dışı Teknikler Test çöz.Bireyi Tanıma Teknikleri Test Dışı Teknikler Test çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi Bireyi Tanıma Teknikleri Test Dışı Teknikler Test çöz. Bireyi Tanıma Teknikleri Test Dışı Teknikler Test online çöz

Bireyi Tanıma Teknikleri Test Dışı Teknikler Test Çöz

Bireyi Tanıma Teknikleri Test Dışı Teknikler Test çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi Bireyi Tanıma Teknikleri Test Dışı Teknikler Test çöz. Bireyi Tanıma Teknikleri Test Dışı Teknikler Test çöz

Online Bireyi Tanıma Teknikleri Test Dışı Teknikler Test Soruları çöz

Soru 1


Gözlemlerin kayıt edilmesi için kullanılan araçlardan biri derecelendirme ölçekleridir. Gözlemciler derecelendirme ölçekleriyle gözledikleri kişinin, ölçekte bulunan davranışları gösterme sıklığını kayıt ederler.

Gözlem amacıyla derecelendirme ölçeklerinin hazırlanıp kullanılmasında,

I. Gözlenen özelliklerin sayısı sınırlı tutulmalıdır.

II. Gözlemci gözlem sonuçlarını kimseyle paylaşmayacağı konusunda önceden gözlenene güvence vermelidir.

III. Aynı davranış birden çok kişi tarafından gözlenmelidir.

IV. Gözlenen davranışlar açığa vurulmayan duyguları ortaya çıkarmaya yönelik olmalıdır.

V. Aynı davranış birden fazla gözlenmelidir.

ifadelerinden hangileri dikkate alınmalıdır?

Soru 2


Sosyometri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 3


Özel bir okul yöneticisi Ahmet Bey, iş başvurusunda bulunan birkaç aday öğretmenle görüşmüş ve görüşme sırasındaki izlenimlerini önceden hazırladığı bir derecelendirme ölçeğine kaydetmiştir. Bununla birlikte, ölçekte yer alan bazı özellikleri adaylarda tam olarak görememiş, bu özellikleri adayların diğer özelliklerinden yordamak zorunda kalmıştır. Ahmet Bey, görüşme sonunda bir adayı işe almasına karşın, seçtiği öğretmenin aradığı niteliklere tam olarak sahip olduğundan emin olamamıştır.

Buna göre, Ahmet Bey’in uygun adayı seçmekte zorlanması, dereceleme ölçeklerinin kullanılmasında karşılaşılan hata türlerinden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 4


Mualla Öğretmen, ilkokul 4. sınıftaki öğrencileri hakkında farklı yöntemlerle elde ettiği bilgileri sistemli olarak toplu dosyalara kaydetmektedir.

Mualla Öğretmen’in oluşturduğu toplu dosyalarda aşağıdaki bilgilerden hangisinin yer alması uygun değildir?

Soru 5


Okul rehber öğretmeni Safiye Hanım lise 2. sınıftaki 28 öğrencisinin arkadaşlık ilişkilerini incelemek amacıyla birinci dönemin başında sınıfa sosyometri uygular. Bu uygulamanın sonunda arkadaşlık ilişkilerinde sorunlar yaşayan (yalnızlar) öğrencileri belirler. İkinci dönemin sonuna doğru bu öğrencilerle özel görüşür ve onları yapacağı beş haftalık sosyal beceri eğitimi grup çalışmasına davet eder. Çalışmaya katılmayı kabul eden öğrencilerden bir kısmı bu eğitime ihtiyaçları kalmadığını belirterek üçüncü haftadan sonra grup çalışmasına katılmazlar.

Safiye Hanım sosyometri tekniğinin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki kurallardan hangisine dikkat etmediği için öğrencilerin sosyal beceri eğitimine katılmak istemedikleri söylenebilir?

Soru 6


Okul rehberlik servislerinde, aşağıdaki durumlardan hangisinde problem tarama listesinin uygulanması en uygundur?

Soru 7


Sınıfındaki öğrenciler arasındaki ilişkilerin yapısını, lider öğrencileri ve dışlanmış öğrencileri belirlemek isteyen bir öğretmen aşağıdaki bireyi tanıma tekniklerinden hangisini uygulamalıdır?

Soru 8


Özel bir okul yöneticisi, iş başvurusunda bulunan birkaç aday öğretmenle görüşmüş ve bu görüşmede izlenimlerini önceden hazırladığı bir derecelendirme ölçeğine kaydetmiştir. Daha sonra derecelendirme ölçeklerini gözden geçirdiğinde adaylara çoğunlukla düşük puanlar verdiğini fark etmiştir.

Buna göre, okul yöneticisinin adaylara düşük puanlar vermesi, derecelendirme ölçeklerinin kullanılmasında karşılaşılan hata türlerinden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 9


Zeynep Öğretmen, öğrencilerini bazı niteliklerine göre gözlemleyip derecelendirme ölçeğine kayıt etmektedir.

Aşağıdaki durumlardan hangisinde, Zeynep Öğretmen mantık hatası yapmaktadır?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi, görüşme tekniğinin özelliklerinden değildir?

Soru 11


Sosyometri tekniğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 12


Bireyin kendisini nasıl algıladığı ile başkaları tarafından nasıl algılandığı hakkında ipucu veren teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler: