Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler Testi

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler Testi

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler Testi - çöz

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler Testi soruları cevapları
Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler Testi

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler TestiSoru 1


Bireyin iç dünyasını esas alan eserlerin genel özelliklerinden biri değildir?

Soru 2


Yazar, romanında Doğu ve Batı kültürünü, İstanbul'un iki semtinden hareketle anlatır. İstanbul Fatih'te oturan Neriman, babası Faiz Bey'le birlikte yaşamaktadır. Şinasi de aynı semtte oturur. Neriman ile Şinasi, çok eskiden beri birbirlerini tanıyıp sevmektedir. Neriman'ın babası kültürel değerlerine bağlı biri olmasına karşın Şinasi'ye güvendiği için kızıyla beraber gezmesini hoş görür, evlenmelerine izin verir. Bu sırada Neriman'ın Macit adlı bir gençle tanışmasıyla işler değişir. Batı kültürüyle yetişen, Beyeoğlu'nda yaşayan Macit, Neriman'ı etkiler. Artık Neriman, kendi yaşadığı yeri, Fatih'i, beğenmez. Macit'le sık sık buluşmaya başlar. Ondaki bu değişimi fark eden Faiz Bey ve Şinasi üzgündür. Beyoğlu'nun eğlencesine kanan Neriman, bir süre sonra Macit'in gerçek yüzünü öğrenir. Neriman, Fatih'e ve sevdiklerine geri döner. Sonra da Şinasi ile evlenir.

Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Babam beni aldı, birlikte vagon evimize geldik . Bohçayı açtık. içinden annemin soluk pembe mantosu, başörtüsü, yıpranmış kunduraları, aynası ve tarağı, yüzüğü ve küpeleri çıktı. Babam bir süre bunlara baktı. Parmaklarının ucuyla dokundu . Sonra kapadı bohçayı. Uzanıp elimden mızıkayı aldı. (...) Sonra mızıkayla bir şeyler çalmaya başladı. Ne güzel, ne acıklı, ne tatlı çalıyordu. Ne acılar yaşadık. Birlikte ağladık. Babamı ilk kez ağlarken görmüştüm."

Bu parçadan hareketle bireyin iç dünyasını esas alan eserlerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

Soru 4


Abdülhak Şinasi Hisar, ---- romanında çevresindeki kişilerce pek anlaşılmayan hayalci bir kişiyi anlatır. Bu kişi, romantik ve aşırı hayalci olduğundan çevresindeki kişilerle pek anlaşamaz. Romanın kahramanı bir dönem, Londra elçiliğinde katiplik yapmıştır. II. Meşrutiyet'in ilanından sonra bu görevinden ayrılır. Bursa'ya döner, orada pamukçuluk yapmak ister. Tasarısına sermaye yatıracak birilerini arar. Tanınmış bir aileden geldiği için bazı kişiler, onun işine para yatırmak ister; ancak hayalci biri olduğunu öğrendiklerinde bundan vazgeçerler. Ama o, hayalini gerçekleştirmek için İstanbul Galata'da bir yazıhane tutar. Dosyaların, defterlerin arasına gömülüp hayali yazışmalar düzenler. Ömrü bir kenar mahalle evinde sona ererken çevresindeki insanlar tarafından dışlansa da o, hayatından memnundur.

Bu parçadaki boş bırakılan yere aşağıdaki roman isimlerinden hangisi getirilmelidir?

Soru 5


Roman, hasta bir çocuğun yaşadığı sıkıntıları ve karşılıksız aşkını anlatır. Kemik hastalığına yakalanan on beş yaşındaki bir çocuk, sağlığına kavuşabilmek için annesiyle birlikte hastane hastane dolaşmaktadır. Tedavinin düzenli olması için hasta genç, Erenköy'de uzaktan bir akrabası olan Paşa'nın konağında kalmaktadır. Hasta genç, Paşa'nın kendisinden yaşça büyük olan kızı. Nüzhet'i sever. Ancak bu, karşılıksız bir sevgidir. Nüzhet'in, Doktor Ragıp'la evleneceğini duyan gencin bedeni ve ruhundaki sıkıntılar büsbütün artar. Roman, kişilerin psikolojisini yansıtması yönünden son derece başarılıdır.

Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kutlu'nun eserlerinden biri değildir?

Soru 7


---, İstanbul'u, Osmanlı-İslam uygarlığının ruhunu taşıyan kültürel bir başkent olarak görmüş, kimliğini bu kentin sokaklarında, evlerinde, konaklarında, odaklandığı tarihin ve bağlandığı tasavvuf düşüncesinin merceğinden yansıyan imgelerde aramıştır. Tasavvuf düşüncesini ve tarihi birikimimizi özellikle romanlarında canlandırmış, geçmişimizi eserleri yoluyla okuyucusuna tanıtmaya çalışmıştır. "Batmayan Gün", "İnsan ve Şeytan" adlı romanları bu arayışın ürünleridir. Ancak sanatçının eski ile yeni arasındaki boşluğu ve yitip giden bir geçmişse duyduğu özlemi en iyi dile getirdiği romanı "İbrahim Efendi Konağı"dır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 8


Yazın yaşamına Milli Mücadele yıllarında hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerle girdi. Daha sonra edebi eleştiriler ve kitap tanıtım yazıları kaleme aldı. Ancak o, roman ve denemeleriyle tanındı. Yapıtlarında genellikle, geçmiş yaşamı, o yaşamın güzelliklerini, Boğaziçi medeniyetini anlattı Toplumda görülen hızlı değişime karşı, geçmişin değerlerini ayakta tutmaya çalıştı. Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yalıları yazarın yapıtları arasındadır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Tarık Buğra'nın ---- romanında Kurtuluş Savası konu alınır. Eserde İstanbul Fatih Medresesi'nde okuyan, etkili vaazlarıyla ve enerjik kişiliğiyle ünlenen Mehmet Reşit Efendi anlatılır. Romanın kahramanı, Osmanlı hükümetince Ankara'ya gonderilir. Akşehir'de İstanbullu Hoca olarak adını duyurur. Vaazlarında Hilafet'i, Padişah'ı övdüğü için Ankara hükümetini çok kızdırır. Bunun üzerine İstanbullu Hoca, Çakırcalı çetesine katılır. Daha sonra, kendisini yakalamakla görevlendirilen Çolak Salih tarafından ikna edilir. Hoca bunun üzerine Kuvayi Milliyeyi ve Kurtuluş Savaşını baltalamak isteyenlere karşı mücadeleye başlar. Gösterdiği yararlılıklar sonucu Mustafa Kemal tarafından Ankara'ya çağrılır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 10


Aşağıdaki yapıtlardan hangisi ötekilerden farklı bir yazara aittir?

Paylaş

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

baharslmc
Doğru: 10
100 Puan
hanife zara
Doğru: 10
100 Puan
ümran sert
Doğru: 10
100 Puan
beyda alpte
Doğru: 10
100 Puan
efe şahin
Doğru: 10
100 Puan