Borçlar Hukuku Test

Borçlar Hukuku Test çöz. KPSS Hukuk Testleri ve Denemeleri kategorisi Borçlar Hukuku Test çöz.Borçlar Hukuku Test çöz. KPSS Hukuk Testleri ve Denemeleri kategorisi Borçlar Hukuku Test çöz. Borçlar Hukuku Test online çöz

Borçlar Hukuku Test Çöz

Borçlar Hukuku Test çöz. KPSS Hukuk Testleri ve Denemeleri kategorisi Borçlar Hukuku Test çöz. Borçlar Hukuku Test çöz

Online Borçlar Hukuku Test Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi haksız fiilin şartlarından biri değildir?

Soru 2


Aşağıdaki sorumluluk hallerinden hangisi bir sebep sorumluluğudur?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi feri haklardan değildir?

Soru 4


Munzam kusur ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 5


Sebepsiz zenginleşme davasına ilişkin zamanaşımı süreleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (2020 değişikliği)

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisinde kanuni halefiyet ilkesine yer verilmemiştir?

Soru 7


Taraflar aksini kararlaştrrmadıkça, parça borçlarında ifa yeri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Aile B 28 Mayıs 2019 tarihinde bir alım satım akdi yapmışlar ve satış bedelinin 3 ay sonra ödeneceği konusunda anlaşmaya varmışlardır.

Buna göre borcun ifa günü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Para borçlarında, borçlunun temerrüdü durumunda alacaklının gecikme faizi ile karşılanamayan zararı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Soru 10


Seçimlik borçlarda söz konusu olan seçim hakkının hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 11


Taraflar arasında bir sözleşmenin yapılmış olduğunun teyidi amacıyla taraflardan birinin diğerine verdiği bir miktar para veya menkul mala ne ad verilir?

Soru 12


Borçların ifa edilmemesinin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 13


Gecikme faiziyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 14


A ile B arasında yapılan sözleşmede bedel 800 ABD doları olarak kararlaştırılmıştır.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

Paylaş

Etiketler: