Soru

Bütçe hazırlanma ve onaylanma süreci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bütçe yasa tasarısı ve ekleri en geç 17 Ekime kadar T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlar Kuruluna verilir .

B) Bakanlar Kurulu T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bütçe kanun tasarısını doğrudan TBMM Bütçe Komisyonuna iletir.

C) Bütçe Komisyonu bütçe kanun tasarısını 55 gün içinde görüşüp TBMM Genel Kurulunun onayına sunar.

D) Bütçe tasarısı TBMM Genel Kurulunda 20 gün incelenir.

E) Genel Kurul tarafından incelenip onaylanan bütçe, bütçe kanun tasarısı onaylanması ve Resmi Gazete'de yayımlanması için cumhurbaşkanına gönderilir.


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Devlet Bütçesi Test

Online Soru: Bütçe hazırlanma ve onaylanma süreci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Bütçe hazırlanma ve onaylanma süreci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bütçe hazırlanma ve onaylanma süreci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?