Çağdaş Eğitim Anlayışı ve Öğrenci Kişilik Hizmetleri Testi

Çağdaş Eğitim Anlayışı ve Öğrenci Kişilik Hizmetleri Testi çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi Çağdaş Eğitim Anlayışı ve Öğrenci Kişilik Hizmetleri Testi çöz.



Çağdaş Eğitim Anlayışı ve Öğrenci Kişilik Hizmetleri Testi çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi Çağdaş Eğitim Anlayışı ve Öğrenci Kişilik Hizmetleri Testi çöz. Çağdaş Eğitim Anlayışı ve Öğrenci Kişilik Hizmetleri Testi online çöz

Çağdaş Eğitim Anlayışı ve Öğrenci Kişilik Hizmetleri Testi Çöz

Çağdaş Eğitim Anlayışı ve Öğrenci Kişilik Hizmetleri Testi çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi Çağdaş Eğitim Anlayışı ve Öğrenci Kişilik Hizmetleri Testi çöz. Çağdaş Eğitim Anlayışı ve Öğrenci Kişilik Hizmetleri Testi çöz

Online Çağdaş Eğitim Anlayışı ve Öğrenci Kişilik Hizmetleri Testi Soruları çöz

Soru 1


Bir ortaöğretim okulunda öğrencilerin ve öğretmenlerin yaptığı çalışmalar doğrultusunda, mezun olacak öğrencilerle birlikte tarihi bir yere gezi düzenlenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu geziyi de içine alan öğrenci kişilik hizmetidir?

Soru 2


Aysu, üniversiteyi kazanarak büyük şehre gelmiştir. Nerede kalacağı, burs olanakları, ulaşım, mediko-sosyalden faydalanma konularında okul tarafından bilgilendirilmiş ve Aysu bu hizmetlerden faydalanmıştır. Okula kısa sürede alışan Aysu daha sonra çeşitli kulüp ve aktivitelere katılmıştır.

I. Özel yetiştirme

ll. Sağlık yardımı

lll. Psikolojik danışma

IV. Sosyal yardım

V. Özel eğitim

VI. Sosyal-kültürel hizmet

Yukarıdakilerden hangisi Aysu'nun okulda faydalandığı öğrenci kişilik hizmetlerinden değildir?

Soru 3


Çağdaş eğitimi, geleneksel eğitimden ayıran en önemli anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi öğrenci kişilik hizmetlerinin özelliklerinden değildir?

Soru 5


Geleneksel eğitimde bireyin ihmal edilen birçok yönü bulunmaktadır. Bireyin duygusal gelişimi, sosyal ve bilişsel gelişimi yeterince önemsenmezdi. Bu ihmal de bireyin eğitsel ve kişisel anlamda gelişmesini olumsuz bir şekilde etkilemekteydi. Değişen şartlarla birlikte eğitimde yeni anlayışlar geliştirildi.

Aşağıdakilerden hangisinde geleneksel eğitimden farklı olan anlayışlar bir arada verilmiştir?

Soru 6


İkinci sınıf öğretmeni olan Melek Hanım, öğrencisi olan Barış 'ın sınıf seviyesinin üzerinde başarı gösterdiğini fark ederek rehberlik servisine yönlendirmiştir.

Rehberlik servisinin öğretmen le birlikte yürüteceği hizmet aşağıdaki öğrenci kişilik hizmetlerinden hangisidir?

Soru 7


İlköğretimde Beden Eğitimi derslerini veren Gülcan Öğretmen, okul bahçesinde nöbetçiyken futbola yetenekli hayli öğrenci olduğunu görerek. okul müdürüne durumu bildirmiştir. Kendisinin profesyonel çalıştırıcılar tanıdığını belirterek okul çıkışlarında bu öğrencileri çalıştırabileceklerini söylemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin vermek istediği öğrenci kişilik hizmetidir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi klasik eğitimin ana unsurlarındandır?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi öğrenci kişilik hizmetlerinin en önemli amaçlarından biridir?

Soru 10


Sınıfında başarılı ancak yoksul öğrencilerini tespit eden Nazlı Öğretmen, bu öğrencilere eğitimleri boyunca burs verebilecek kişi l erle iletişime geçerek, öğrencilerin burstan yararlanmalarını sağlamıştır.

Nazlı Öğretmen öğrencilerine ne tür bir öğrenci kişilik hizmeti sunmuştur?

Soru 11


Öğrencilerinde engellilerle ilgili bilinç oluşturmak isteyen rehber öğretmen, yönetimden gerekli izinleri alarak down sendromlu çocuğa sahip bir annenin hayatının canlandırıldığı tiyatro oyununa öğrencilerini götürmüştür.

Rehber öğretmen öğrencilerine ne tür bir öğrenci kişilik hizmeti sunmuştur?

Soru 12


Çağdaş eğitimi, klasik eğitimden ayıran en önemli fark öğrenci kişilik hizmetleridir. Bu hizmetlerin en önemli amacı bireyin her yönüyle sağlıklı olarak yetişmesini sağlamaktır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öğrenci kişilik hizmetleri verilirken en önceliklidir?

Soru 13


Klasik eğitim hizmetlerinin, hızlı değişen şartlara yetmediği noktada ortaya çıkan, klasik eğitimden farklılaşmaya neden olan, çağdaş eğitimin ögeleri arasında değerlendirilen hizmet alanı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 14


Çağdaş eğitimin amaçlarından biri de bireyi kendisi için yetiştirmektir.

Aşağıdakilerden hangisi bireyi kendisi için yetiştirme adına, bireye verilmesi gereken anlayış ve hizmetlerden biri değildir?

Soru 15


Bir ortaöğretim kurumunda çalışan okul rehber öğretmeni. sınıf rehber öğretmenlerinden hazırladığı problem tarama listelerini öğrencilere uygulamalarını istemiştir.

Uygulamaları değerlendirmek üzere geri alan ve gerekli yardımlar için faaliyete başlayan rehber öğretmenin yaptığı bu çalışma, aşağıdaki öğrenci kişilik hizmetlerinin hangisi içinde yer alır?

Soru 16


Çağdaş eğitim anlayışının getirdiği öğrenci kişilik hizmetleri, öğretim ve yönetim hizmetleri dışında kalan alanlarda öğrencinin bütün olarak gelişmesini amaçlar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrenci kişilik hizmetleri içinde yer almaz?

Soru 17


İlköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik olarak okul yönetimi, yakın bir sağlık kuruluşundan hijyen ve öz bakımla ilgili seminer talep etmiştir.

Seminer kabul edilip, sunum yapıldığında, bu hizmet aşağıdaki hangi öğrenci kişilik hizmetleri içinde yer almış olur?

Paylaş

Etiketler: