Çarpanlar ve Katlar Test

Çarpanlar ve Katlar Test çöz. Çarpanlar ve Katlar Test soruları çöz. 8. Sınıf LGS Matematik Testleri kategorisinde yer alan Çarpanlar ve Katlar Test online çöz. Çarpanlar ve Katlar Test online çöz

Çarpanlar ve Katlar Test çöz. Çarpanlar ve Katlar Test soruları çöz. 8. Sınıf LGS Matematik Testleri kategorisinde yer alan Çarpanlar ve Katlar Test online çöz. Çarpanlar ve Katlar Test online çöz Çarpanlar ve Katlar Test çöz. Çarpanlar ve Katlar Test soruları çöz. 8. Sınıf LGS Matematik Testleri kategorisinde yer alan Çarpanlar ve Katlar Test online çöz. Çarpanlar ve Katlar Test online çöz

Çarpanlar ve Katlar Test çöz. Çarpanlar ve Katlar Test soruları çöz. 8. Sınıf LGS Matematik Testleri kategorisinde yer alan Çarpanlar ve Katlar Test online çöz.Çarpanlar ve Katlar Test Çöz

Çarpanlar ve Katlar Test çöz. Çarpanlar ve Katlar Test soruları çöz. 8. Sınıf LGS Matematik Testleri kategorisinde yer alan Çarpanlar ve Katlar Test online çöz. Çarpanlar ve Katlar Test online çöz

2021 LGS Matematik Deneme Sınavı II Çöz

8. Sınıf Matematik 1. Ünite Deneme Sınavı Çöz

2021 Haziran LGS Matematik Örnek Sorular Çöz

Online Çarpanlar ve Katlar Test

Soru 1


2a iki basamaklı bir sayıdır.

2a ve 14 sayıları aralarında asal olduğuna göre a’nın alabileceği kaç farklı değer vardır?

Soru 2


Aşağıda bir otobüsün oturma planı verilmiştir. Özcan ile Sercan’ın bu otobüste oturdukları koltuk numaraları ile ilgili şunlar bilinmektedir.

8. Sınıf Çarpanlar ve Katlar Testi

- Sercan, cam kenarında ve numarası 5’in katı olan bir koltukta oturuyor.

- Özcan’ın oturduğu koltuk, Sercan’ın hemen önünde ve numarası 5 tane çarpanı olan bir sayıdır.

Buna göre Özcan’ın oturduğu koltuk numarası kaçtır?

Soru 3


36 litrelik ayçiçeği ve 42 litrelik zeytinyağı tenekesi tamamen doludur. Yağlar karıştırılmadan eşit hacimdeki şişelere doldurulmak isteniyor.

Bu iş için en az kaç adet şişe gereklidir?

Soru 4


36 sayısının en küçük ve en büyük doğal sayı bölenleri toplamı kaçtır?

Soru 5


12 sayısının asal olan çarpanlarının toplamı ile negatif bölenlerinin toplamının farkı kaçtır?

Soru 6


Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 36 sayısının doğal sayı çarpanları doğru ve eksiksiz bir şekilde verilmiştir?

Soru 7


40 sayısının kendisinden ve 1 den farklı en küçük ve en büyük doğal sayı çarpanları toplamı kaçtır?

Soru 8


Apidolog (arı bilimi) olan  Mevlüt, 420 adet bal arısını incelemek için her birinde eşit sayıda olmak üzere gruplayıp özel deney ortamına bırakmıştır. Bir süre sonra kaybolan ve ölen bal arısı sayısının 105 olduğunu fark eden Kemal grup sayısını azaltarak herbirine yine aynı sayıda bal arısı koymuştur.

Buna göre Mevlüt ün deneyindeki her bir grupta kullandığı  bal arısı sayısı hangisi olamaz?

Soru 9


Buğra Hoca kenarları 45 metre ve 60 metre olan dikdörtgen şeklindeki bahçesini eş kare parsellere ayırıp her karenin tüm köşelerine ağaç dikmek istiyor.

Bu iş için en az kaç ağaca ihtiyaç vardır?

Soru 10


1. Aralarında asal sayıların en büyük ortak böleni 1 sayısıdır.

2. 17 ve 20 sayıları aralarında asal sayılardır.

3. 12 ve 18 sayıları aralarında asal sayılardır.

Buna göre yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

Soru 11


Esra hanım elinde bulunan 45 ve 60 litrelik iki farklı zeytinyağını birbirine karıştırmadan eşit hacimli bidonlara koymak istiyor.

Bu iş için en az kaç tane bidona ihtiyacı vardır?

Çarpanlar ve Katlar Test ve cevapları

Paylaş

Etiketler:
8. Sınıf LGS Matematik Testleri "Çarpanlar ve Katlar Test"