Coğrafya İklim Bilgisi Soruları

Coğrafya İklim Bilgisi Soruları

Coğrafya İklim Bilgisi Soruları

İklim Bilgisi testi 15 sorudan oluşmaktadır. İklim bilgisi sorularını TYT Coğrafya Testleri bölümünden erişebilirsiniz. İklim bilgisi soruları ve cevapları TYT Coğrafya sınavına paralel hazırlanmıştır.


İklim Bilgisi Soruları

Soru 1) Aşağıdaki verilen kent ikililerinden hangisinde Temmuz ayı sıcaklık ortalamalarının farklı olmasının temel nedeni karasallık ve denizelliktir?

A) Adana - Mardin

B) İzmir - Muğla

C) Edirne- Antalya

D) Erzurum - Ankara

E) Rize - İzmir

Cevap A

Soru 2) Ülkemizde iklim koşullarını aşağıdakilerden hangisi etkilemez?

A) Yükselti

B) Bakı

C) Enlem

D) Denizellik

E) Bitki örtüsü

Cevap E

Soru 3 ) Türkiye'nin çeşitli hava kütleleri etkisinde kalması, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A) Bitki örtüsünün çeşitli olması

B) Yer şekillerinin çok çeşitli olması

C) Ilıman iklim kuşağında bulunması

D) Yarımada olması

E) Karasallığın etkili olması

Cevap C

Soru 4 ) Aşağıdaki kentlerden hangisinde günlük sıcaklık farkı diğerlerinden daha azdır?

A) Aydın

B) Kayseri

C) Konya

D) Eskişehir

E) Bitlis

Cevap A

Soru 5 ) Her ikisi de ülkemizin iç bölümlerinde yer alan Erzincan Ovası ile Eskişehir Ovası'nda karla örtülü gün sayısı birbirinden farklıdır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Enlem

B) Yükselti

C) Yetiştirilen tarım ürünü

D) Boylam

E) Toprak türü

Cevap B

Soru 6 ) Yaz aylarında gündüz sıcaklığı, Gaziantep'te Antalya'dan daha yüksek iken gece sıcaklığı daha düşüktür .

Bu durum Gaziantep'in hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

A) Gaziantep'in daha kuzeyde olması

B) Gaziantep'in daha yüksek olması

C) Gaziantep'in karasal olması

D) Güneşlenme süresinin Gaziantep'te daha kısa olması

E) Gaziantep, Antalya arasındaki bakı farkı

Cevap C

Soru 7 ) Türkiye'de yaz mevsiminde en yüksek sıcaklık ortalamalarının Güneydoğu Anadolu'da görülmesini aşağıdakilerden hangisi açıklar?

A) Yağışların yağmur şeklinde olması

B) Yükseltinin azlığı

C) Bitki örtüsünün cılızlığı

D) Bakı etkisi

E) Karasallık

Cevap E

Soru 8 ) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde güneşlenme süresi en kısa ve en uzun olan kentler birlikte verilmiştir?

A) Rize - Antalya

B) Eskişehir - Konya

C) İzmir - Iğdır

D) Bilecik - Tekirdağ

E) Edirne - İzmit

Cevap A

Soru 9 ) Aşağıdaki illerden hangi ikisinde Temmuz ve Ocak ayı sıcaklık ortalamaları arasındaki fark en fazladır?

A) Samsun - Sinop

B) Erzurum - Antalya

C) Adana - Antalya

D) Muğla - Denizli

E) İzmir - Manisa

Cevap B

Soru 10 ) Aşağıdaki rüzgarlardan hangisi ülkemizi etkileyen sıcak yerel rüzgarlardan biri değildir?

A) Samyeli

B) Kıble

C) Lodos

D) Föhn

E) Hamsin

Cevap E

Soru 11 ) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de güneşli gün sayısının en az olduğu bölgenin özelliklerinden değildir?

A) Bitki örtüsü gürdür.

B) Nem oranı fazladır.

C) Yazları sıcaklık fazladır.

D) Yağış miktarı fazladır.

E) Sıcaklık farkı azdır.

Cevap C

Soru 12 ) Aşağıdaki basınç alanlarının hangisinin ülkemiz üzerinde doğrudan etkisi yoktur?

A) Kuzey Afrika üzerindeki subtropikal yüksek basıncının

B) Asor yüksek basıncının

C) İzlanda alçak basıncının

D) Sibirya yüksek basınç alanının

E) Kanada yüksek basıncının

Cevap E

Soru 13 ) Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaz mevsim inde kuraklığın artmasına neden olan yerel rüzgar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meltem

B) Karayel

C) Samyeli

D) Lodos

E) Yıldız

Cevap C

Soru 14 ) Ülkemiz yaz aylarında daha çok hangi basınç alanının etkisinde bulunur?

A) Ekvatoral alçak basınç

B) Subtropikal yüksek basınç

C) İzlanda alçak basıncı

D) Sibirya yüksek basıncı

E) Asor yüksek basıncı

Cevap E

Soru 15 ) Rize ili ve çevresi yıllık 2400 mm yağış miktarı ile Türkiye'nin en yağışlı yöresidir.

Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Föhn rüzgarlarının etkili olması

B) Deniz kıyısında olması

C) Doğal bitki örtüsünün gür olması

D) Dağların, kıyıya yakın ve paralel uzanması

E) Sürekli alçak basınç alanı olması

Cevap D

İklim Bilgisi Testi (Online)

TYT Coğrafya Testleri


5.0 (4 değerlendirme)

Yorum Yaz