Cumhuriyet Dönemi'nde Öğretici Metinler Testi 2

Cumhuriyet Dönemi'nde Öğretici Metinler Testi 2

Cumhuriyet Dönemi'nde Öğretici Metinler Testi 2 - çöz

Cumhuriyet Dönemi'nde Öğretici Metinler Testi 2 soruları cevapları
Cumhuriyet Dönemi'nde Öğretici Metinler Testi 2

Cumhuriyet Dönemi'nde Öğretici Metinler Testi 2Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi'nde çıkarılmış bir dergi değildir?

Soru 2


"Gazete ve dergilerin belirli sütunlarında yayımlanan, güncel, siyasal ve toplumsal sorunları ele alan, bunları ayrıntılara inmeden işleyen yazılara ..............denir."

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 3


Aşağıdaki dergilerden hangileri Necip Fazıl Kısakürek tarafından çıkarılmıştır?

Soru 4


Aşağıdaki "dergiler ve kurucuları" eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi makalenin bir özelliği değildir?

Soru 6


"Deneme türü XVI. yüzyılda Fransa'da ... 'Denemeler' adlı eserinin çıkışıyla yayılmaya başladı. İngiliz ... deneme türünün önemli bir temsilcisidir."

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 7


"....belirli bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazı türüne denir."

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 8


"Bir yazarın herhangi bir konu veya günlük olaylar hakkındaki görüşlerini, düşüncelerini ayrıntılara inmeden anlattığı gazete ve dergilerde yayımlanan kısa düşünce yazılarına..................denir."

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 9


"Güncel herhangi bir olayı yorumlayarak belli bir görüşe bağlayan kısa yazılardır. Ciddi ve eğlenceli olan bu yazılar genel bir başlık altında da yazılabilir. Türk edebiyatında ilk olarak gazeteyle birlikte görülmeye başlayan bu tür, gazetenin en canlı bölümünü meydana getirir, halkı ilgilendiren konuları işler."

Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Aşağıdaki eserlerden hangisi anı türünde yazılmıştır?

Paylaş

Cumhuriyet Dönemi'nde Öğretici Metinler Testi 2 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

yakup.onat
Doğru: 10
100 Puan
Gamzecan
Doğru: 10
100 Puan
aleyna usta
Doğru: 10
100 Puan
kimbusarisin
Doğru: 10
100 Puan
Denizcan Baş
Doğru: 9
90 Puan
YKS TYT Edebiyat Testleri