Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler Test II

Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler Test II

Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler Test II - çöz

Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler Test II soruları cevapları

Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler Test II


Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi'nde çıkarılmış bir dergi değildir?

Soru 2


"Gazete ve dergilerin belirli sütunlarında yayımlanan, güncel, siyasal ve toplumsal sorunları ele alan, bunları ayrıntılara inmeden işleyen yazılara ..............denir."

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 3


Aşağıdaki dergilerden hangileri Necip Fazıl Kısakürek tarafından çıkarılmıştır?

Soru 4


Aşağıdaki "dergiler ve kurucuları" eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi makalenin bir özelliği değildir?

Soru 6


"Deneme türü XVI. yüzyılda Fransa'da ... 'Denemeler' adlı eserinin çıkışıyla yayılmaya başladı. İngiliz ... deneme türünün önemli bir temsilcisidir."

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 7


"....belirli bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazı türüne denir."

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 8


"Bir yazarın herhangi bir konu veya günlük olaylar hakkındaki görüşlerini, düşüncelerini ayrıntılara inmeden anlattığı gazete ve dergilerde yayımlanan kısa düşünce yazılarına..................denir."

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 9


"Güncel herhangi bir olayı yorumlayarak belli bir görüşe bağlayan kısa yazılardır. Ciddi ve eğlenceli olan bu yazılar genel bir başlık altında da yazılabilir. Türk edebiyatında ilk olarak gazeteyle birlikte görülmeye başlayan bu tür, gazetenin en canlı bölümünü meydana getirir, halkı ilgilendiren konuları işler."

Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Aşağıdaki eserlerden hangisi anı türünde yazılmıştır?

Paylaş

Etiketler:
Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler Test II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

gencer ezgi
Doğru: 10
100 Puan
berk can na
Doğru: 8
80 Puan
duygu_
Doğru: 7
70 Puan
amir.44
Doğru: 7
70 Puan
tufan a.
Doğru: 7
70 Puan