YKS Edebiyat Testleri çöz

Cumhuriyet Dönemi'nde Öğretici Metinler Testi 2

Cumhuriyet Dönemi'nde Öğretici Metinler Testi 2

Cumhuriyet Dönemi'nde Öğretici Metinler Testi 2

Cumhuriyet Dönemi'nde Öğretici Metinler Testi 2 - çöz

Cumhuriyet Dönemi'nde Öğretici Metinler Testi 2
Cumhuriyet Dönemi'nde Öğretici Metinler Testi 2


Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi'nde çıkarılmış bir dergi değildir?

Soru 2


"Gazete ve dergilerin belirli sütunlarında yayımlanan, güncel, siyasal ve toplumsal sorunları ele alan, bunları ayrıntılara inmeden işleyen yazılara ..............denir."

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 3


Aşağıdaki dergilerden hangileri Necip Fazıl Kısakürek tarafından çıkarılmıştır?

Soru 4


Aşağıdaki "dergiler ve kurucuları" eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi makalenin bir özelliği değildir?

Soru 6


"Deneme türü XVI. yüzyılda Fransa'da ... 'Denemeler' adlı eserinin çıkışıyla yayılmaya başladı. İngiliz ... deneme türünün önemli bir temsilcisidir."

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 7


"....belirli bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazı türüne denir."

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 8


"Bir yazarın herhangi bir konu veya günlük olaylar hakkındaki görüşlerini, düşüncelerini ayrıntılara inmeden anlattığı gazete ve dergilerde yayımlanan kısa düşünce yazılarına..................denir."

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 9


"Güncel herhangi bir olayı yorumlayarak belli bir görüşe bağlayan kısa yazılardır. Ciddi ve eğlenceli olan bu yazılar genel bir başlık altında da yazılabilir. Türk edebiyatında ilk olarak gazeteyle birlikte görülmeye başlayan bu tür, gazetenin en canlı bölümünü meydana getirir, halkı ilgilendiren konuları işler."

Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Aşağıdaki eserlerden hangisi anı türünde yazılmıştır?

Paylaş

Testin Enleri

kimbusarisin
Doğru: 10
100 Puan
SONYKSBÜKÜCÜ
Doğru: 9
90 Puan
özdemirayaz
Doğru: 8
80 Puan
emirhan yuce
Doğru: 8
80 Puan
Sedagenc
Doğru: 8
80 Puan
Gizem Bingöl
Doğru: 7
70 Puan
GÜLŞEN YAYLI
Doğru: 7
70 Puan
EkinÖzü
Doğru: 7
70 Puan
Ayten k.
Doğru: 6
60 Puan
Abdurahman Bi
Doğru: 6
60 Puan