Soru

Cumhuriyet Dönemi'nin önemli şairlerindendir. Hece ölçüsüyle yazdığı ilk şiirleri çeşitli dergilerde basılmıştır. Hece ölçüsünde yeni olanaklar arayan şair, şiirlerinde daha çok, lirik bir söyleyişle kendi duygularını aktarmıştır. Zaman zaman ülke sorunlarına da yer vermiştir. Daha sonra tiyatro oyunu da yazmıştır. "Köşebaşı, Koçyiğit Köroğlu" bu oyunlarındandır.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Kutsi Tecer

B) Yaşar Nabi Nayır

C) Ziya Osman Saba

D) Cahit Sıtkı Tarancı

E) Ahmet Hamdi Tanpınar


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Cumhuriyet Dönemi'nin önemli şairlerindendir. Hece ölçüsüyle yazdığı ilk şiirleri çeşitli dergilerde basılmıştır. Hece ölçüsünde yeni olanaklar arayan şair, şiirlerinde daha çok, lirik bir söyleyişle kendi duygularını aktarmıştır. Zaman zaman ülke sorunlarına da yer vermiştir. Daha sonra tiyatro oyunu da yazmıştır. "Köşebaşı, Koçyiğit Köroğlu" bu oyunlarındandır. Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

Cumhuriyet Dönemi'nin önemli şairlerindendir. Hece ölçüsüyle yazdığı ilk şiirleri çeşitli dergilerde basılmıştır. Hece ölçüsünde yeni olanaklar arayan şair, şiirlerinde daha çok, lirik bir söyleyişle kendi duygularını aktarmıştır. Zaman zaman ülke sorunlarına da yer vermiştir. Daha sonra tiyatro oyunu da yazmıştır. "Köşebaşı, Koçyiğit Köroğlu" bu oyunlarındandır. Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet Dönemi'nin önemli şairlerindendir. Hece ölçüsüyle yazdığı ilk şiirleri çeşitli dergilerde basılmıştır. Hece ölçüsünde yeni olanaklar arayan şair, şiirlerinde daha çok, lirik bir söyleyişle kendi duygularını aktarmıştır. Zaman zaman ülke sorunlarına da yer vermiştir. Daha sonra tiyatro oyunu da yazmıştır. "Köşebaşı, Koçyiğit Köroğlu" bu oyunlarındandır. Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?