Soru

Cumhuriyet Dönemi şair ve yazarlarındandır. Çeşitli okullarda coğrafya ve edebiyat öğretmenliği yapan şair, ilk şiirlerini aruzla yazar. Daha sonra Milli edebiyat akımının etkisiyle heceye geçer. 1928 yılında" Hazan Rüzgarları" ,1930 yılında ise "Gayya" adlı şiir kitabı yayımlanır. Güçlü romantizmini düşünce gücüyle birleştirerek toplumsal konuları ele alır. Eserlerinde, kadının çalışmasının önemini, ekonomik açıdan ve insan yaşamına olumlu etkileri açısından sık sık vurgular. Yaşamındaki çok yönlülük, edebiyat alanında da görülür. Şiirlerinin yanı sıra lirik bir anlatım kullandığı öyküleri ve romanları vardır. "Tevekkülün Cezası" adlı öykü kitabı ve "Renksiz Istırap" isimli romanı vardır.

Bu parçada sözü edilen şair-yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şükufe Nihai Başar

B) Fevziye Abdullah Tansel

C) Ercüment Ekrem Talu

D) Vasfi Mahir Kocatürk

E) Halide Edip Adıvar


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Cumhuriyet Dönemi şair ve yazarlarındandır. Çeşitli okullarda coğrafya ve edebiyat öğretmenliği yapan şair, ilk şiirlerini aruzla yazar. Daha sonra Milli edebiyat akımının etkisiyle heceye geçer. 1928 yılında" Hazan Rüzgarları" ,1930 yılında ise "Gayya" adlı şiir kitabı yayımlanır. Güçlü romantizmini düşünce gücüyle birleştirerek toplumsal konuları ele alır. Eserlerinde, kadının çalışmasının önemini, ekonomik açıdan ve insan yaşamına olumlu etkileri açısından sık sık vurgular. Yaşamındaki çok yönlülük, edebiyat alanında da görülür. Şiirlerinin yanı sıra lirik bir anlatım kullandığı öyküleri ve romanları vardır. "Tevekkülün Cezası" adlı öykü kitabı ve "Renksiz Istırap" isimli romanı vardır. Bu parçada sözü edilen şair-yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Cumhuriyet Dönemi şair ve yazarlarındandır. Çeşitli okullarda coğrafya ve edebiyat öğretmenliği yapan şair, ilk şiirlerini aruzla yazar. Daha sonra Milli edebiyat akımının etkisiyle heceye geçer. 1928 yılında" Hazan Rüzgarları" ,1930 yılında ise "Gayya" adlı şiir kitabı yayımlanır. Güçlü romantizmini düşünce gücüyle birleştirerek toplumsal konuları ele alır. Eserlerinde, kadının çalışmasının önemini, ekonomik açıdan ve insan yaşamına olumlu etkileri açısından sık sık vurgular. Yaşamındaki çok yönlülük, edebiyat alanında da görülür. Şiirlerinin yanı sıra lirik bir anlatım kullandığı öyküleri ve romanları vardır. "Tevekkülün Cezası" adlı öykü kitabı ve "Renksiz Istırap" isimli romanı vardır. Bu parçada sözü edilen şair-yazar aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet Dönemi şair ve yazarlarındandır. Çeşitli okullarda coğrafya ve edebiyat öğretmenliği yapan şair, ilk şiirlerini aruzla yazar. Daha sonra Milli edebiyat akımının etkisiyle heceye geçer. 1928 yılında" Hazan Rüzgarları" ,1930 yılında ise "Gayya" adlı şiir kitabı yayımlanır. Güçlü romantizmini düşünce gücüyle birleştirerek toplumsal konuları ele alır. Eserlerinde, kadının çalışmasının önemini, ekonomik açıdan ve insan yaşamına olumlu etkileri açısından sık sık vurgular. Yaşamındaki çok yönlülük, edebiyat alanında da görülür. Şiirlerinin yanı sıra lirik bir anlatım kullandığı öyküleri ve romanları vardır. "Tevekkülün Cezası" adlı öykü kitabı ve "Renksiz Istırap" isimli romanı vardır. Bu parçada sözü edilen şair-yazar aşağıdakilerden hangisidir?