Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test I

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test I

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test I - çöz

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test I soruları cevapları

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test I


Soru 1


Cumhuriyet Döneminde kimi şairler, hiçbir edebi· yat topluluğu içinde yer almadan yazın yaşamlarını sürdürmüştür.

Aşağıdaki şairlerden hangisi bu niteliği taşımaktadır?

Soru 2


(I) Gezi yazısı, Türk edebiyatında yüzyıllardır kullanılan bir yazın türüdür. (II) Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda yazdığı Seyahatname adlı eser, gezi yazısı türünde edebiyatımızdaki önemli eserlerdendir. (III) Tanzimat Döneminde, Ahmet Mithat Efendi'nin Paris Sefaretnamesi adlı kitabı gerçek bir gezi yazısı niteliği taşıyan eser olmuştur. (IV) Cumhuriyet Döneminde edebiyatımızda gezi yazısı türünde nicelik ve nitelik yönünden büyük bir ilerleme sağlanmıştır. (V) Bu dönemin Falih Rıfkı Atay'ın "Denizaşırı, Taymıs Kıyıları" gerek gözlem gerekse anlatım ustalığı bakımından önemli eserlerdir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

Soru 3


Ömer Seyfettin, Sait Faik Abasıyanık ve Memduh Şevket Esendal'ın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Cumhuriyet Dönemi edebiyatıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 5


Cumhuriyet Dönemi yazarlarını en çok etkileyen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


I. Ahmet Kutsi Tecer - oyun

II. Arif Nihat Asya - roman

III. Kemalettin Kamu - şiir

IV. Nurullah Ataç - eleştiri

V. Ahmet Hamdi Tanpınar - deneme

Yukarıdaki sanatçılardan hangisi karşısında verilen yazın türünde bir eser vermemiştir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döneminde ortaya çıkan edebiyat topluluklarından biri değildir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döneminin tiyatro yazarlarından biri değildir?

Soru 9


Serbest nazmı benimseyen şairler, Hececilerden de, Halkçı ve Öz şiircilerden de ayrı bir özellik gösterir. Onlar, hece ve aruzu bir kenara atma, geleneksel dize örgüsünü değiştirme eğilimini sürdürürler. Öz ve biçim yönünden şiirin soluğunu genişletmek istemişlerdir. Gerçekçi ve toplumcu bir özle şiir üretme çabası içine girmişlerdir. Serbest nazım akımının yaygınlık kazanması için kimi şairler büyük bir çaba göstermişlerdir. Bunların başında da Nazım Hikmet gelir.

Bu parçada serbest nazımı benimseyen şairlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Soru 10


Saf (öz) şiir anlayışıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 11


Cumhuriyet Dönemi T ürk şiiri; Batı şiiri, Divan şiiri ve Halk şiiri kaynaklarından beslenir. Batı şiiri, son derece donanımlı şairler tarafından edebiyatımıza sokulur. Yahya Kemal parnaslardan aldığı etkileri, Ahmet Haşim ise sembolist bazı özellikleri şiirimize getirir. Edebiyatımızın en güçlü geleneklerinden olan Divan şiiri Tanzimat'tan sonra tamamen reddedilmekle birlikte, şairlerin kalitesi yükselip zevkleri inceldikçe Cumhuriyet döneminde de tekrar ele alınan bir kaynak olmuştur. Cumhuriyet devri şiiri ilk yıllarda en çok, "halk şiiri" geleneğinden etkilenir. Ancak bir süre sonra Garipçiler tarafından tamamen reddedilse de halk şiiri, şairler üzerindeki etksini sürdürür.

Bu parçaya göre Cumhuriyet Dönemi Türk şii· riyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 12


Dil özellikleri dikkate alınırsa aşağıdaki dizelerden hangisinin Cumhuriyet Dönemine ait olduğu söylenebilir?

Paylaş

Etiketler:
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test I sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

sen ben
Doğru: 12
100 Puan
berk can na
Doğru: 11
91.6 Puan
makbule din
Doğru: 11
91.6 Puan
kübra burak
Doğru: 11
91.6 Puan
gencer ezgi
Doğru: 11
91.6 Puan