Danıştay 2021 Konu Anlatımı

Danıştay 2021 Konu Anlatımı

Danıştay 2021 Konu Anlatımı

Danıştay Konu Anlatımı, Danıştayın görevleri, Danıştay Başkanı 2021 ve danıştay ile ilgili diğer bilgiler nelerdir?

Danıştay, İdare mahkemelerince verilen kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerinin son inceleme merciidir. Danıştay belli davalara da ilk derece ve yüksek mahkemesi olarak bakar.

Danıştay Üyeleri Kaç Yıllığına Seçilirler?

Danıştay üyeleri 12 yıl için seçilir. Görev süresi dolan üyeler tekrar seçilemez.

Danıştay Üyeleri Nasıl Seçilir?

Danıştay üyelerinin dörtte üçü, birinci sınıf idari yargı hakim ve savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından Hakimler ve Savcılar Kurulu; dörtte biri, nitelikleri kanunda belirtilen görevliler arasından cumhurbaşkanı tarafından seçilir.

Danıştay'ın Görevleri Nelerdir?

Danıştay, davaları görmek, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde düşüncesini bildirmek, idari uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir. Danıştayın, kuruluşu, işleyişi, Başkan, Başsavcı, başkan vekilleri, daire başkanları ile üyelerinin nitelikleri ve seçim usulleri, idari yargının özelliği, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.

Danıştay Başkanı Kimdir?

Danıştay Başkanı 2021 yılı itibariyle Zeki Yiğit olmuştur.


2021 KPSS Yargı Testini çözmek için tıklayınız.


Yorum Yaz