2019 Müdür Yardımcılığı Değerler Eğitimi Test

2019 Müdür Yardımcılığı Değerler Eğitimi Test

2019 Müdür Yardımcılığı Değerler Eğitimi Test - çöz

2019 Müdür Yardımcılığı Değerler Eğitimi Test soruları cevapları
2019 Müdür Yardımcılığı Değerler Eğitimi Test

2019 Müdür Yardımcılığı Değerler Eğitimi TestSoru 1


MEB Okulöncesi Eğitim Programında yer alan "Bireyin çevresine uyum sağlaması, üzerine düşen görevleri yerine getirmesi ve kendine ait bir olayın başkaları üzerindeki etkilerinin sonuçlarını üstlenmesi" şeklinde tanımlanan değer aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Eşit davranma, haklılık ilkesine bağlılık ve güven olgusunu içeren değer aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Ahlaki değerlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 4


Ulusal değerleri, yerel değerleri, küresel değerleri ve siyasal değerleri içeren değer alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Değerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir değerlendirmedir?

Soru 6


Bir toplumun içinde veya insanlar arasında benimsenmiş veya yaşatılmakta olan her türlü duyuş, düşünüş, davranış, kural ve kıymetlere ...... denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

Soru 7


Aşağıda verilenlerden hangisi değerlerin oluşumunda doğrudan etkili değildir?

Soru 8


Bir toplumda "eskiden beri uygulanagelen, dolayısıyla kuşaktan kuşağa iletilen, kültürel değer, alışkanlık ve davranışlara" verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Aşağıdaki kavramlardan hangisi "değerler" ifadesi ile karşımıza çıkan kavramlardan biri değildir?

Soru 10


"Bir toplumun kendi içinde meydana getirdiği değerlerin bütününe" verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Aşağıdaki seçeneklerden hangisi değer oluşum sürecinde okulların yerine getirmesi gereken hususlardan biri değildir?

Soru 12


Değerler toplumsal açıdan, topluma mana kazandıran ve önem verdiren ölçülerdir. Sosyolojik açıdan ise değerler, toplumun fertlerince paylaşılmış ve bu konuda uzlaşılmış davranış kalıplarıdır. Bu paylaşım ve uzlaşmada kişisel düşünceler etkili ve geçerli sayılmaz. İnsanlar her zaman bir takım ilişkiler ağı içinde yaşarlar.

Aşağıdakilerden hangisi bu ilişkiler içinde yer almaz?

Soru 13


Sosyolog Durkheim ve takipçilerinin temsil ettiği ve sosyolojide hala etkinliğini sürdüren anlayışa göre aşağıdaki hangi olgu toplumun en önemli ürünüdür?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi değerlerin özellikleri arasında yer almaz?

Paylaş

2019 Müdür Yardımcılığı Değerler Eğitimi Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

kaya kaya
Doğru: 14
100 Puan
anafartaaks
Doğru: 14
100 Puan
m. sav
Doğru: 14
100 Puan
ardahanlıho
Doğru: 14
100 Puan
herdal
Doğru: 14
100 Puan