Değerler Eğitimi Test 1Online Değerler Eğitimi Test 1

Değerler Eğitimi Test 1 çöz. Değerler Eğitimi Test 1 soruları çöz. Değerler Eğitimi Test 1 online çöz

Değerler Eğitimi Test 1 Online Çöz

Değerler Eğitimi Test 1 güncel sorular

Değerler Eğitimi Test 1 Çöz
Değerler Eğitimi Test 1 soruları ve cevapları

Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi geliştirilmesi amaçlanan değerler eğitimi kapsamında değildir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi değerler eğitiminin önem kazanmasında etkili olan unsurlardan değildir?

Soru 3


Milli değerleri, evrensel değerleri, siyasi değerleri ve yerel değerleri içeren değer alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Sosyal adalet değerinin gelişiminde aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?

Soru 5


Eşit davranma, haklılık ilkesine bağlılık ve güven olgusunu içeren değer aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda sabır özelliğini geliştirmede etkili bir ebeveyn tutumu değildir?

Soru 7


Değerlerin çocukların aile ve okul yaşantısında da benzer uygulamalarla hayata geçirip benimsemelerine yardım eden öğretmen rolü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Yazılı olmayan okul, sınıf ve toplum kuralları aşağıdaki hangi program türüne örnek olarak gösterilebilir?

Soru 9


Değerlerler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi değerler eğitimi programındaki ortak değerler arasında yer almaz?

Soru 11


Değerler eğitimi kapsamında, aşağıdakilerden hangisi öğretmenin öğrencilere olumlu davranış kazandırması bakımından doğru değildir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi karakter eğitimini zorunlu kılan unsurlardan biri değildir?

Soru 13


Değerler eğitiminde çocuk-merkezli, işbirliği ve yaşayarak öğrenmeye dayalı yöntemlere başvuran eğitim modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Bireyin karakterini toplumun paylaştığı değerler veya dini değerler kapsamında şekillendirme amacı taşıyan eğitim modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi okulda değerler eğitimini etkileyen özelliklerden biri değildir?

Paylaş

Etiketler: