657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 21

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 21 sorularını online çözebilirsiniz.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 21

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 21

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 21 - çöz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 21 soruları cevapları
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 21


Soru 1


657 devlet memurları kanunu’na göre kurumlar, eğitim ve öğretim, sağlık ve yardımcı sağlık ve teknik hizmetler sınıflarına dâhil memurlardan, kariyerlerinden yararlanmak istediklerini kaçıncı dereceler arasındaki idari görevlere ait olup kazanılmış hak derecelerinin iki altındaki derecelerden tespit ve ihdas edilmiş kadrolara atayabilirler?

Soru 2


Hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkili olan kurum 657 sayılı devlet memurları kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


657 devlet memurları kanunu’na göre ‘’MAZERET İZNİ’’ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 4


657 sayılı devlet memurları kanunu’na göre ‘’ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ’’verilenlere, illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % kaçına kadar ödül verilebilir?

Soru 5


657 sayılı devlet memurları kanunu’na göre aşağıdaki fiilerden hangisi ‘’KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI’’ disiplin cezasını gerektirir?

Soru 6


657 sayılı devlet memurları kanunu’na göre işe başlamama halinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 7


657 sayılı devlet memurları kanunu’na göre muvazzaf askere giden memurlar, tekrar göreve dönmek istemeleri halinde terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar?

Soru 8


657 sayılı devler memurları kanunu’na göre sağlık kurulu raporu, kanser, verem, akıl hastalıkları ile resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri için verilen izin süreleri hariç olmak üzere, bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % kaç eksik ödenir?

Soru 9


657 sayılı devlet memurları kanunu’na göre disiplin cezalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 10


657 sayılı devlet memurları kanunu’na göre kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % kaç oranında engelli çalıştırmak zorundadır?

Paylaş

Testin Enleri

Osmaniye
Doğru: 10
100 Puan
Nüfuscu
Doğru: 10
100 Puan
mustafa agır
Doğru: 10
100 Puan
barış
Doğru: 10
100 Puan
KASIM
Doğru: 10
100 Puan