MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Test II

MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Test II

MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Test II - çöz

MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Test II soruları cevapları
MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Test II

MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Test IISoru 1


Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesine göre, kurs açılabilecek okullar arasında yer almaz?

Soru 2


Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesine göre, Kurs merkezleri ile kurslarda görevlendirilecek öğretmenler I. dönemde hangi ayın sonuna kadar belirlenir?

Soru 3


1. dönem için ve yıllık planlanan kurslar en geç ....... ayının ilk gününde, 2. dönem için planlanan kurslar ise ....... ayının ilk gününde başlatılır.

Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesine göre, yukarıda boş bırakılan alanlara aşağıdaki ifadelerden hangileri sırasıyla gelmelidir?

Soru 4


Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesine göre, Kurs merkezleri ile kurslarda görevlendirilecek öğretmenler 2. dönemde hangi ayın sonuna kadar belirlenir?

Soru 5


Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesine göre, bir dersten yıllık açılan kursun süresi kaç ders saatinden az olamaz?

Soru 6


Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesine göre, örgün eğitim kurumlarında açılan kurslar, çalışma günlerinde ders saatleri dışında saat en geç saat kaça kadar yapılabilir?

Soru 7


Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü ...... saatten az, ...... saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine dağıtılabilir

Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesine göre, yukarıda boş bırakılan alanlara aşağıdaki ifadelerden hangileri sırasıyla gelmelidir?

Soru 8


Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesine göre, ikinci grup oluşturulabilmesi için öğrenci/kursiyer sayısının kaçın üzerinde olması gereklidir?

Soru 9


Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesine göre, açılan her bir kursa devam eden öğrenci sayısının 10’un altına düşmesi durumunda, kursun birleştirilmesine veya kapatılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

Soru 10


I. Üç ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü 

II. Milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü

III. Üç ortaöğretim kurumu müdürü

IV. Komisyona üye seçilecek üç öğretmen

Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesine göre, kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek amacıyla milli eğitim müdürünce oluşturulan komisyonda yukarıdakilerden hangileri bulunur?

Soru 11


Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesine göre, öğrenci/kursiyerlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 12


I. Gelen ve giden yazı dosyası 

II. Kurs ders planları dosyası 

III. Denetim defteri 

IV. Kursiyer belge defteri

Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesine göre, kurslarla ilgili olarak kurs merkezlerinde tutulacak defter ve dosyalardandır?

Soru 13


Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesine göre, kursların değerlendirilmesiyle ilgili yılsonu raporu, kurs merkezi müdürlüklerince aşağıdakilerden hangisine gönderilir?

Soru 14


Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesine göre, bir kurs saatinin süresi kaç dakikadır?

Paylaş

MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Test II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

karaca589
Doğru: 14
100 Puan
arife söyle
Doğru: 14
100 Puan
krag
Doğru: 14
100 Puan
bulutto
Doğru: 13
92.8 Puan
beksan
Doğru: 12
85.7 Puan