Devlet Borçları Test

Devlet Borçları Test çöz. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisi Devlet Borçları Test çöz.Devlet Borçları Test çöz. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisi Devlet Borçları Test çöz. Devlet Borçları Test online çöz

Devlet Borçları Test Çöz

Devlet Borçları Test çöz. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisi Devlet Borçları Test çöz. Devlet Borçları Test çöz

Online Devlet Borçları Test Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi uluslararası mali kuruluşların ortak amaçları arasında gösterilemez?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi uluslararası mali kuruluşlardan fon şeklinde örgütlenenlerden biri değildir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Para Fonu (IMF)nun temel amaçları arasında yer almaz?

Soru 4


Makroekonomik ya da yapısal sorunlardan kaynaklanan ödemeler dengesi sorunlarının çözümüne yönelik hazırlanan orta vadeli programları desteklemek için biçimlendirilmiş üç yıllık IMF imkanına ne ad verilir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankasının işlevlerinden biri değildir?

Soru 6


Temel görevi; yoksulluğun azaltılması, çevrenin korunması, istihdam yaratılması ve kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesi gibi alt bölümlerden oluşan insan kaynaklarının geliştirilmesinde üye ülkelere yardım etmek olarak tanımlanmış kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Merkez bankaları arasındaki ilişkileri düzenleme ve iş birliğini geliştirme, çeşitli uluslararası finans işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlama, uluslararası mali operasyonlar için kolaylık temin etme görevleri aşağıda verilen uluslararası mali kuruluşlardan hangisine aittir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi uluslar üstü Prensiplere göre oluşturulmuş ilk örgüttür?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğinin finansman kuruluşları arasında yer almaz?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Yatırım Bankası için söylenemez?

Soru 11


Avrupa Birliği içinde nispeten geri kalmış yörelerin kalkındırılması ve yapısal uyum programları için kredi veren mali kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi İslam Kalkınma Bankasının kuruluş amacı doğrultusundaki fonksiyonları arasında yer almaz?

Soru 13


Ellerinde nakit tutmayı tercih eden şahıslara bu tercihlerinden belli bir süre vazgeçmeleri için devlet tarafından sağlanan ana çıkar faizdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi devlet borçlarında faiz oranının belirlenmesinde etkisi olan bir faktör değildir?

Soru 14


Belirli koşullarda devlet tahvillerinin gerçek faizi nominal faize göre yüksek olabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bunu gerçekleştirebilmek için devletin izlediği yöntemlerden biri değildir?

Soru 15


Altına endeksli tahvillerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 16


Hamiline yazılı tahviller için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Paylaş

Etiketler: